Valförrättare på språng

Textstorlek:

Från och med årets val ska alla valnämnder tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Lena Lindqvist och Fanny Bergström, till vardags tjänstemän i Flen, rycker ut med full valutrustning om medborgare som inte kan ta sig till en vallokal ringer.

Det kommer en strid ström av människor till vallokalen som öppnade den 22 augusti för förtidsröstning. De tar sina valsedlar, går in bakom skärmarna och lämnar de igenklistrade kuverten till valförrättarna.

Fram till i fredags hade cirka 400 passat på att rösta till riksdag, landsting och kommun. I Flen, Malmköping eller Hälleforsnäs kan invånarna förtidsrösta.

Här i Flen sitter också Lena Lindqvist och Fanny Bergström. De jobbar båda två i kommunen som valsamordnare respektive nämndsekreterare. Nu sitter de här som ambulerande röstmottagare.

Ringer någon så rycker de ut med en rullväska innehållande en röstningslokal i miniatyr, det vill säga valsedlar för alla partier, blanka valsedalar, en skärm och kuvert att stoppa i och en valurna.

Sedan förra valet är de kommunala ombuden borttagna i Flen och har alltså ersatts av det ambulerande teamet, som alltid ska vara två.

– Det ska bli jättespännande att se hur det går till. Jag har inte jobbat med valet tidigare och insåg inte hur mycket jobb som ligger bakom egentligen, säger Fanny Bergström, sekreterare i kommunstyrelsen och personalutskottet bland annat.

För Lena Lindqvist är det inte första gången. Hon är kommunens valsoamordnare och började redan 1994.

Hon tycker sig se förändringar i hur människor röstar.

– Jag tror att förtidsröstandet kommer att öka, man är inte lika traditionell idag och måste rösta på valdagen, säger Lena Lindqvist.

Det är första året med ambulerande röstmottagare. Lena Lindqvist tror det kommer att ta sin tid innan alla medborgare fått kännedom om hur det kan gå till.

– Vi har skrivit om det i kommuntidningen Glimten som delas ut till alla i kommunen och även informerat på hemsidan, säger hon.

Att röstningen kommer att moderniseras och ske digitalt en dag tror inte Lena Lindqvist nödvändigtvis kommer att ske.

– Det är en väl inarbetad process och en speciell upplevelse att lämna sin röst tycker många, och allt kanske inte ska digitaliseras heller.

Hon och Fanny Bergström tska snart iväg och tar den ambulerande röstlokalen och går iväg till en dam som inte kan ta sig till röstlokalen själv.

Faktaruta Valet 2018

Du har rösträtt till riksdagen:

Om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt i kommunal- eller landstingsval:

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/landstinget.

Om du är medborgare i något annat land, eller statslös och har varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen och är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Om du fyllt 18 år.

Källa: Valmyndigheten