Vad gör Sörmlandsbänken?

Textstorlek:

Riksdagsvalet handlar inte bara om partival. Den 9 september väljer vi också politiker som i högre eller lägre grad är intresserade av att företräda de sörmländska väljarnas intressen. Den här veckan undersöker Sörmlandsbygden riksdagsledamöternas engagemang i lokala och regionala frågor.

Av tradition representerar riksdagens ledamöter både sitt parti och väljarna i den egna valkretsen. Politikerna ska alltså vara ideologiskt lojala mot det egna partiet, men också geografiskt lojala mot hemtraktens väljare. Idén om geografisk representation – att hela landet ska företrädas i riksdagen – har funnits sedan medeltiden, medan partiväsendet bara har drygt 100 år på nacken.

Av de sörmländska riksdagsledamöterna är det två som saknar förankring i länet. Den tidigare sverigedemokraten (numera politisk vilde) Olle Feltén valdes in på Sörmlandsbänken, men har sin politiska förankring i Östergötland. Oscar Sjöstedt är sverigedemokrat med hemvist i Stockholm. Varken Feltén eller Sjöstedt har under det senaste året lagt fram några motioner med direkt koppling till Sörmland eller sörmlänningarna.

Inte heller Vänsterpartiets eller Miljöpartiets ledamöter på Sörmlandsbänken har motionerat om ärenden som specifikt rör den egna valkretsen, trots att partiernas företrädare, Marco Venegas (Mp) och Lotta Johnsson Fornarve (V) har anknytning till Nyköping och Oxelösund.

Det är istället moderater och socialdemokrater som flitigast lyfter regionala intressen i riksdagen. Nyköpingsbon Erik Bengtzboe (M) har upprepade gånger motionerat om upprustning av riksvägarna 53 och 55. Tillsammans med partikamraten Lotta Finstorp (Flen) har Bengtzboe även poängterat turismens betydelse för länet genom en motion som vill göra Sörmland till ett ”försökslän för ökad besöksnäring”.

Partiledaren Ulf Kristersson (Strängnäs) har tidigare år motionerat tillsammans med partikamraterna på Sörmlandsbänken. Förslagsivern har dock avtagit under senare tid, vilket sannolikt beror på det ökade ansvaret i partiledningen.

Socialdemokraterna Caroline Helmersson Olsson (Vingåker), Hans Ekström (Eskilstuna) och Fredrik Olovsson (Katrineholm) har bland annat föreslagit stärkta forskningsanslag till Mälardalens högskola, fortsatt upprustning av Mälsåkers slott och att Julita gård ska föreslås som världsarv.

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lyckades inte vinna några platser på Sörmlandsbänken under senaste mandatperioden.