Någon att snacka med

Bondekompisen är en lyssnande medmänniska som känner till lantbrukets villkor. Foto: iStock
Textstorlek:

– Vi har inte sett konsekvenserna av torkan än, säger Karin Andersson i Vrena.
Hon är en av LRF Sörmlands bondekompisar som är beredd att ta emot samtal från krisande lantbrukare.

– Än så länge kvarstår nog hoppet om att det kanske kan bli lite bättre, säger Karin.

Sommarens heta torka kan leda till olika problem. Det finns många scenarier som kan uppstå.

– Det kan ju börja med att man köper foder för pengar man inte har, eftersom man måste ge djuren mat. Eller så har man ingen mat till djuren och ingen möjlighet att slakta eftersom det kö till slakterierna. Då blir det obehagligt, säger Karin.

Livet som lantbrukare kan också vara ensamt och då är det tufft om man drabbas. Bondekompisarna ska gör det möjligt att lätta på trycket, att ha någon att snacka med.

Det kan vara enklare att prata med någon utanför bygden eller familjen som ändå känner till lantbrukets villkor.

Många gånger är det grannen eller någon i omgivningen som hör av sig till bondekompisarna när det börjar krisa oavsett om det beror ekonomi, sjukdom eller problem i privatlivet.

– Varje enskilt fall är unikt och det finns i grund och botten många olika orsaker till att det blir jobbigt, säger hon.

Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder har ingen missat att lantbruket står för oerhört stora problem.

Det lantbruksägda Lantmännen kommer med råd och bankerna erbjuder stöd.

Förslagen på stödpaket från politikerna haglar – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har presenterat olika förslag för att stötta det krisande lant­bruket.

Konsumenterna upmanas att köpa svenskt och kommuner har beslutat stödköpa svenskt kött.

Regeringens krispaket på 1,2 miljarder presenterades den 30 juli. EU-kommissionen har höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.

Stig Eriksson i Stigtomta som varit bondekompis i många år säger att situationen är pressad för lantbrukarna. Det finns en allmän oro, men det är ett kollektivt problem som fått stor uppmärksamhet.

– Konsekvenserna av torkan har fått stor genomslagskraft. Det är ett samtalsämne som hörs och lantbrukarna prata med var­andra. Alla känner av krisen, det är annorlunda.

Han säger att många av de samtal som bondekompisen annars har handlar om den enskilda lantbrukarens personliga kris.

– Det är klart att det kan bli personliga kriser även av ett kollektivt problem, men många delar bekymren. Vi får se var det tar vägen. Vi finns till hands om någon vill prata med oss, säger Stig.