Mer dialog om landsbygden

Larz Johansson (infälld) ordförande i kommunbygderådet i Nyköping tycker att rådet blir lyssnat på. Foto: Kollage
Textstorlek:

Bra kommunikation mellan ortsbor och tjänstemän är något av en nyckel när det kommer till Nyköping och landsbygdsutveckling.

Berit Christoffersson har agerat ”landsbygdslots” i Nyköping de senaste fyra åren.

– Jag lotsar kontakter på landsbygden till rätt del inom kommunen. Målet är att de ska komma så rätt som möjligt på en gång så de slipper ringa runt, säger Christoffersson.

– Vi fångar även upp och för vidare aktuella frågor, och där har vi stor hjälp av vårt kommunbygderåd.

Kommunbygderåd Nyköping bildades januari 2012 på initiativ av ett antal intresseföreningar. Kommunbygderådet står under Länsbygderådet och har som uppgift att företräda ”landsbygdens intressen i kontakter med kommunen och andra offentliga organisationer”.

Larz Johansson som är ordförande för kommunbygderådet i Nyköping tycker att kommunikationen med kommunen fungerar bra.

– Vi kan alltid kontakta kommunledningen och tjänstemännen om vi stöter på problem, säger Johansson.

Blir ni lyssnade på?

– Definitivt. Vi kanske inte får gehör alla gånger, och ibland kanske det inte är möjligt heller, men många gånger blir det också ungefär som vi önskat, säger Johansson.

Så har det inte alltid varit. Innan rådet bildades 2012 agerade varje ort för sig och då var det mycket svårare att få igenom alla olika idéer och förslag. Tillsammans, med en gemensam vilja, har rådet fått mer ”tyngd”.

Kommunbygderådet är just nu med och ser över Nyköpings kommande översiktsplan. I den nya planen finns ett speciellt avsnitt avsett för landsbygden.

– Möjligheterna att bygga bostäder på småorter tycker är väldigt viktigt, och något vi försöker lyfta fram. Vi försöker se till så att det inte bara stannar vid goda ambitioner. Finns det inte mark tillgänglig och detaljplaner upprättade, då blir det bara slag i luften. Allt måste hänga ihop, säger Johansson.

Som en del av sin landsbygdsstrategi erbjuder Nyköpings kommun något de kallar ”lantbruksmiljonen” – en pott pengar på en miljon kronor som föreningar på landsbygden kan söka bidrag ur för olika projekt. Maximalt kan en förening tilldelas 75 000 kronor och projektet måste ha som syfte att utveckla landsbygden. Berit Christoffersson säger att pengarna ska ses som ett smörjmedel, och att det är omkring fem föreningar som söker pengar varje år.

Innan ett projekt godkänns går det alltid genom kommunbygderådet som får yttra sig.

– Vi tittar på om det stämmer överens med vad vi vill göra, samt med vad som står i landsbygdsstrategin, säger Larz Johansson.