Ekonomiskt svårt med brandfarlig skog

Textstorlek:

Magnus Thunborgs skogsmaskin har stått stilla hela sommaren. Han har inte kunnat köra i den torra och lättantändlig skogen. – Jag får väl klassa det som semester, säger han.

För många skogsentreprenörer är det kännbart att de inte har kunnat arbeta under den heta och torra sommaren. Risken att gnistor ska fatta eld är allt för stora. Det är när maskinens metall går mot sten som gnistorna kan uppstå.

I början av sommaren gick det att arbeta på nätterna, då det var kallare och lite fuktigt. Men för Magnus Thunborg i Vingåker, som har markberedningsmaskin, försvann den möjligheten ganska snabbt redan i juni.

– Jag brukar stå still några veckor i juli, men nu behöver jag komma igång och jobba. Det här kommer att vara svårt för många att klara av ekonomiskt. De som inte har råd att stå still kommer att slås ut, säger Magnus Thunborg.

Han har ungefär en sådan markberedningsmaskin som tände elden i Västmanland för fyra år sedan. Efter den skogsbranden har restriktionerna, branschreglerna och riskbedömningarna blivit fler än förut.

De gemensamma riktlinjerna handlar om hur skogsbruket ska skötas i lägen med stor brandrisk, hur bränderna ska förebyggas och begränsas. Det är rutiner för samråd, utrustning, ansvar, planering, kommunikation, larmrutiner och brandvakt.

Ola Sandström i Vingåker är ordförande för Skogsentreprenörerna, Han har inte heller kunnat arbeta i någon större utsträckning utan har varvat semester med planering. Nu är han igång, men säger att det mycket oro i branschen.

– Det är många rykten i omlopp för vad man ska, kan och törs göra i skogen. Olika bolag har tolkat regelverken på olika sätt, säger han.

Ola Sandström hoppas alla inblandade ska sätta sig ner och komma överens om vad som gäller och hur riktlinjerna ska tolkas.

Skogsinspektor Erik Waltersson på Mellanskog säger att de har producerat mindre volymer än planerat. De har stått still, kört på nätterna, på förmiddagarna och bytt plats. Överhuvudtaget har mycket tid gått åt att anpassa sig efter torkan.

– Vi ser att skogsbruket kan bli utsatt. Att sätta rätt träd på rätt mark är viktigt. Vilttrycket har lett till att många satt gran på tallmark. En sån här torr sommar kan leda till att granen torkar och dör, säger han.

Susanna Ek på Skogsstyrelsen säger att extrema väderförhållanden som i sommar gör det svårt för alla oavsett vad man gör, men hon är inne på samma spår som Mellanskog – att sätta rätt träd på rätt mark

– Att blanda in löv kan också dämpa. Granen blir stressad av torkan, säger hon.

Just nu arbetar skogsstyrelsen för att hjälpa och stötta de skogsägare som drabbats av sommarens bränder. Med tillfäliliga kontor i både Dalarna och Gävleborg ska de ta emot privata skogsägare som sett sin skog brinna ner.

– Det här kommer att utvärderas, men just nu är det fortfarande kris och för tidigt att säga hur vi tänker framöver, säger hon.