Vården är valets fråga

Mattias Claesson är landstingsråd men just nu har han semester. Då sommarjobbar han i hustruns café och på morgonen har han gjort chokladbollar och förberett lunchens räkmackor. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

– Vi som arbetsgivare måste kunna erbjuda en arbetsmiljö som passar dagens arbetskraft. Det är den primära uppgiften för att kunna lösa problemen inom vården, säger landstingsrådet Mattias Claesson (C).

Vårdfrågan har seglat upp som en av valets viktigaste frågor. I Sörmland är överbeläggningarna störst i landet. Som första landsting har Sörmland tagit bort avgifterna inom primärvården men däremot ökat dem inom akutsjukvårdet. Det har lett till 50 000 fler besök på länets vårdcentraler samtidigt har antalet anställda läkare och sjuksköterskor inte blivit fler. Sörmland har landets tredje lägsta landstingsskatt.

Det är dags att sammanfatta fyra år i landstinget med en, nästintill, unik koalition bestående av Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Liberalerna. Men trots denna ”pakt” saknar landstingskoalitionen egen majoritet. I stället måste man söka stöd från någon ur oppositionen.

– Visst, det här inget enkelt beslut. Att Centern, som fjärde parti, skulle gå in i koalitionen. Men det fanns två aspekter som gjorde att vi valde ett samarbete. Dels behövde vi få lugn och ro, vad ska jag säga…, sänka tonläget i landstinget för att kunna arbeta dels krävdes ordning i ekonomin, säger landstingsrådet Mattias Claesson (C).

Det brukar ju alltid finnas en förlorare i en koalition. Är det ni, i Centern, som kommer att sitta med Svarte-Petter efter valet?

– Nej, det tror jag faktiskt inte. Men facit har vi bara dagen efter valdagen.

Vad är det största problemet ni brottas med inom sjukvården?

– Vi har flera stora utmaningar. Men i grunden handlar det om svårigheterna att rekrytera personal. Här måste vi tänka nytt och annorlunda. Enligt min uppfattning måste vi börja från grunden, titta på hur vägen in till vårdyrket ser ut. I dag finns det ett omvårdnadsprogram på gymnasiet men den vägen leder inte till en sjuksköterskeutbildning.

Handlar det inte om lönerna?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga. Karriärvägarna finns och lönerna ska förstås vara relevanta men jag tror det handlar om något helt annat. Vi har stora avgångar inom vården av 40-talister som ersatts av en ny generation.

– Vi lever i ett samhälle där de flesta av oss har det så gott. Vi har skaffat oss det vi behöver. Bilar och mobiltelefoner är inte längre status. Vad är då värdefullt? Jo, den fria tiden. Sannolikheten är då stor att man inte vill använda den till att vara på jobbet. I stället vill man resa och uppleva saker, det kräver denna generation. Lösningen måste vara att vi som arbetsgivare erbjuder en arbetsmiljö som passar dagens arbetskraft.

Just nu saknas det personal och länets båda sjukhus, Mälarsjukhuset och lasarettet i Nyköping, brottas med överbeläggningar. Mattias Claesson ser ingen annan, kortsiktig, lösning än hyrpersonal.

– Det är ingen önskesits men just nu behövs den lösningen. Visst blir det dyrare men ytterst handlar det om hur skickliga vi som landsting är som upphandlare. I dag går 280 miljoner till hyrläkare och sjuksköterskor, vilket ska jämföras med en budget som ligger på 6 miljarder. Andelen hyrpersonal är alltså inte jättestor.

Nu berör du ämnet vinster i välfärden, hur ser du på det?

– För mig är driftformen av vården egal. Det spelar ingen roll om den är offentligt, privat, kooperativ, eller vad det nu kan vara. Jag är inte främmande för att lägga ut driften av en hel verksamhet, som man till exempel har gjort väldigt framgångsrikt, av lasarettet i Bollnäs. Det viktigaste är att uppföljningen är noggrann och att landstinget, åter, är duktiga upphandlare.

– Här i länet är några vårdcentraler drivna i annan regi, och det fungerar mycket bra. Titta bara på vårdcentralen i Vingåker. Den är modern och patienterna är väldigt nöjda.

Vi återvänder till rådande överbeläggningar på länets sjukhus. Kan du, garantera patientsäkerheten i de fallen?

– Nej, tyvärr kan jag inte det.

– Patienter är sköra. Problematiken är nog inte att de vårdas på en ”annan” avdelning utan att de ibland måste flyttas runt. Det beklagar jag, och det jobbar vi hårt på, vi har pratat om detta under hela mandatperioden.

– Men åter, det handlar om personal. Jag har talat om nyrekrytering, men det handlar förstås också om att behålla kvalificerad och erfaren personal. En nyutexaminerad sjuksköterska kan aldrig jämföras med någon som har många år i yrket. Jag skulle vilja att vi börjar mäta erfarenhetsår, och det ska förstås premieras på olika sätt.

För ett par år sedan beslutade landstinget i Sörmland, som första och hittills enda landsting, att avgifterna inom primärvården skulle tas bort. Mattias Claesson var en av de politiker som slogs hårdast för att driva igenom beslutet. I dag är han nöjd med resultatet trots att besöken inom primärvården har ökat markant.

– Jag har aldrig förstått syftet med en avgift förutom att den kan vara styrande. Om man är i behov av att besöka en läkare ska man göra det. Vi bestämde oss för den här åtgärden, med avgiftsfritt, för att avlasta akutsjukvården, eftersom den är betydligt mer kostnadskrävande för landstinget, alltså ytterst för skattebetalarna. Det har fungerat.

Är vården i Sörmland lika bra som till exempel vården i Stockholm?

– Ja.