När krisen slår till måste vi agera

Textstorlek:

Ingen kan ha undgått krisen i Sverige idag avseende torkan. Den tar sig olika former för olika intressen. Jag möts mest av den i mina lantbrukarkretsar, beten och vinterfoder oroar stort, även marsvin- och kaninhållare i stan har börjat inse problemet med att få tag på foder till vintern. Spektrat i ämnet är högt och lågt. Men konsekvenserna är naturligtvis mer långtgående än så.

Vi behöver att regeringen kallar samman en kriskommission där handeln, bankerna, politiken, myndigheter och lantbruksnäringen ingår, som tittar både på kort och lång sikt. Vi måste ha en kontinuerlig dialog med EU-kommissionen. Det var bra att det blev möjligt att ta skörd på träda, men det kan behövas fler undantag och tex snabb förskottering på EU-utbetalningar. Likviditetsbristen kommer för många bli påtaglig med det inkomstbortfall uteblivna skördar innebär. Att undersöka möjligheterna att utnyttja EU:s krisfonder är ett måste samt att inte bara prata om akuta åtgärder i år, utan också titta på hur jordbruket ska bli mindre sårbart i ett varmare klimat i framtiden. Investeringsstöd för bevattningsanläggningar kan vara en sådan långsiktig åtgärd.

Det kommuner och privatpersoner kan göra direkt är att se över sina marker/grönytor och erbjuda dem till lantbruket. Civilsamhället har redan klivit in med stora kliv och människor hjälper varandra som aldrig förr, marker som legat länge i träda slås, vägrenar blir beten osv.

Det här är något vi kommer fortsätta se framöver. Att det blir slaktköer och foderbrist nu är bara början. När lantbruket slaktat ut blir det en överproduktion på svenskt kött under det kommande året. Sen blir det brist.

Vi har under 50% självförsörjningsgrad i Sverige redan idag, den kommer minska ytterligare med detta. Minskade besättningar tar tid att återuppbygga. Helt avslutade besättningar brukar inte ens byggas upp igen. Vi står med dagens situation inför långtgående konsekvenser flera år framöver.

Den nationella livsmedelsstrategin utmanas direkt, och behöver även den ses över – ska vi långsiktigt ha en inhemsk jordbruksproduktion kräver det att det finns åtgärder att ta till när kristider infaller. Hade detta varit för 100 år sedan hade vi idag haft svält och migration ut från Sverige. Med det i åtanke behöver vi även ha en strategi och plan för de klimatflyktingar som lär komma hit också.

Om man ska se något gott i detta så är det att nu kanske gemene man blir varse hur viktigt vårt svenska jordbruk faktiskt är. Och hur sårbart vårt samhälle är när jordbruket inte rullar på som det ska.

Köp svenskt kött! Köp svensk mjölk! Ja, köp svenskt så långt du kan.