Enklare sälja viltkött

Textstorlek:

Det ska bli lättare att sälja vildsvinskött. Länsstyrelsen i Sörmland ska på uppdrag av regeringen utreda hur vildsvins-kött kan bli mer tillgängligt för konsumenter och restauranger.– Jag välkomnar det här eftersom vilthanteringsanläggningar knappt kan ta emot köttet och vi får inte sälja direkt till konsument, säger jägaren Måns André.

Trots en växande vildsvinsstam når det mesta av vildsvinsköttet från jägarna aldrig konsumentmarknaden. Regeringen vill att mer vildsvinskött ska bli tillgängligt och har därför beslutat att utreda hur detta ska gå till.

– Vi har under lång tid diskuterat de problem som vildsvinen orsakar men vi glömmer lätt bort vilken stor resurs vildsvinsköttet faktiskt utgör. Det måste vi ändra på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har beslutat att ge ett uppdrag till Livsmedelsverket i samråd med länsstyrelsen i Sörmland att analysera och lämna förslag på förenklade förfaranden för avsättning av vildsvinskött på marknaden.

I uppdraget ingår även att analysera vilka volymer av vildsvinskött som kan göras tillgängliga för marknaden. Utgångspunkten i förslagen ska vara bibehållen livsmedelssäkerhet, där både livsmedelshygien och köttkvalitet säkras.

– Jägarnas engagemang och stora ansvarstagande har bidragit till att vi i dag har en framstående viltvård. Det gläder mig även att se lantbrukarnas stora engagemang i frågan. En ökad avskjutning av vildsvin kan uppnås på flera sätt, där en enklare avsättning av köttet är en möjlig väg att gå.

– Jag vet att det finns exempel på hur man arbetar med det här i andra länder, exempelvis i Tyskland, som är intressant att titta närmare på, säger Sven-Erik Bucht.

– Problemet fär oss jägare är att hitta någon som vill ta emot köttet, framför allt i slutet av säsongen då viltanläggningarna har fullt i frysarna och vi inte får sälja direkt till konsument, säger Måns André.

– Förhoppningsvis kan ett nytt förslag, som underlättar hanteringen, göra det möjligt att sälja vildsvinsköttet. Det innebär kanske också att markägare inte behöver klaga så mycket över allt vilt på sina marker utan också kan se något positivt i det.