Arkivet vill spara det digitala livet

Textstorlek:

Förra året skrev vi om Arkiv Sörmlands arbete med att samla in ungas bilder för framtiden. Projektet, som kallas ”Ungas Digitala Minnen”, fortsätter alltjämt men har den senaste tiden tagit nya vändningar.

Daniel Bodén, etnolog på Arkiv Sörmland, berättar att projektet lett till flera parallella uppslag.

–  När vi började samla in bilder tänkte vi att det var samlandet som var det centrala, men senare insåg vi att vi var tvungna att komma på en metod att bevara handlingarna på ett säkert och långsiktigt sätt , säger Bodén.

– Det duger inte att bevara bilder och bloggar på vår egen hårddisk. Bland annat har vi börjat arbeta med filtyper som står sig över tid.

Sammanlagt fick Arkiv Sörmland in cirka 800 bilder under förra året – bilder som nu är sparade för framtidens historiker.

Nytt fokus för i år är sociala medier. Hittills har ett antal bloggar sparats ned och näst på tur står Facebookflöden och Instagrambilder.

– I nuläget kan den som har ett Facebook-konto exportera det man lagt upp, men då sparas bilder för sig och texter för sig. Vi har utvecklat en metod så att man kan spara ned ett helt flöde där text och bild ligger tillsammans. Det blir helt enkelt autentiskt, säger Daniel Bodén.

Låter det ”high tech”? Arkiv Sörmland ligger i framkant i Sverige vad gäller digitalisering. Tidigare i våras höll man i en konferens på Riksarkivet i Stockholm.

– Vi försökte lyfta vikten av att länsarkiven börjar fundera på hur man ska göra för att bevara den digitala samtiden. Många arkiv lever fortfarande kvar i analoga tider, säger Bodén.

Hur har responsen varit?

– Vissa är väldigt intresserade av hur vi jobbar medan andra är mer skeptiska. Men jag tor att tiden kommer att bevisa oss rätt. Förr eller senare kommer skeptikernas medlemmar börja efterfråga att kunna spara ner digitala handlingar.

Daniel Bodén säger att en digital satsning också möjliggör för samarbeten över länsgränserna mellan olika arkiv. Arkiv Sörmland har redan ingått ett samarbete med Folkrörelsearkivet i Uppsala och landsarkivet i Gävleborg om ett gemensamt e-arkiv. Lagarbetet kommer även innebära fördelar för användarna.

– Samarbetet handlar om att hitta sätt att spara elektroniskt material på, men även tillgängliggöra det så att folk runt om i länet kan titta på handlingarna utan att behöva gå till arkivet.