Skador av grävmaskiner

Textstorlek:

Hittills har länsstyrelsen besiktat 70 fornlämningar i närheten av fiberdragningarna på landsbygden utanför Flen och Katrineholm. 38 bedöms vara skadade.

Regeringens målsättning att 95 procent av hushåll och företag ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020 har fått oanade konsekvenser.

Entreprenörer som gräver ner fiber har också grävt i och kört över gravfält och boplatser från sten- och järnålder. Många fornlämningar är skadade enligt Cecilia Grusmark, kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen. Hon säger att hon har fullt upp med att dokumentera skadorna.

Förra året började människor höra av sig till länsstyrelsen om skadade fornlämningar. Innan vintern hann Cecilia Grusmark lämna in en åtalsanmälan för 15 skadade fornlämning mellan Äsköping och Alberga.

– På två gravfält har entreprenörerna schaktat och dragit ledning tvärs igenom.

Under våren har besiktnigen fortsatt och fler skador har uppdagats. Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fast fornlämning.

– Ett företag, som ansvarar för många grävningar, har tagit en paus, men andra gräver vidare trots att de ska samråda eller söka tillstånd, säger Cecilia Grusmark.

Enligt Cecilia Grusmark ser det ut på ungefär samma sätt i Uppland som liksom Sörmland är ett av de fornminnestätaste länen i Sverige.

Hon kommer att lämna in fler ärenden till kulturarvspolisen, men hon samlar ihop område för område.

– Erfarenheten är att såna här ärenden ofta läggs ner, men det skulle kännas konstigt om inte det här leder till någon påföljd. Det är trots allt skador i stor omfattning på lagskyddade fornlämningsområden, säger hon.