SJ:s getingmidja tar tid

Samtliga tågtrafikanter som reser till Stockholm kommer under de åtta närmsta veckorna drabbas av kraftiga förseningar. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

Det blir en tuff sommar för Sörmlandspendlare med tåg till Stockholm. I veckan påbörjades arbetet med den så kallade getingmidjan. Under åtta veckor kommer alla resenärer vara tvungna att byta till pendeltåg vid Flemingsberg eller Stockholm södra.

Trafikverket anser att man bör räkna med 30 till 40 minuters förseningar i tågtrafiken, men det kan bli betydligt längre.

Under många år har en renovering av den så kallade getingmidjan, som handlar om infarten till Stockholm diskuterats. Betslut togs för ett par år sedan att genomföra renoveringen när Citybanan blev färdig.

Citybanan som stod klar för knappt ett år sedan är en sex kilometer lång, tvåspårig pendeltågstunnel från Tomteboda, via Odenplan och Stockholm Central som går under vattnet till Södermalm och Stockholm södra.

I en rapport, som publicerades 2013, konstaterade Trafikverket att delar av getingmidjan snart nått sin tekniska livslängd och att behovet att renovera och underhålla järnvägen är stort.

Trafikverket har därför, i samråd med tågbolagen, beslutat att trafiken genom getingmidjan stängs av under åtta veckor somrarna 2018—2020 för nödvändig upprustning.

Det handlar om högteknologi och avancerade ombyggnader, av räls och stål som är från 50-talet. Mycket av arbetet kommer att ske under vattnet. Räls ska bytas ut och broar ska förstärkas.

Järnvägen mellan Stockholm central och Stockholm södra är landets mest trafikerade järnvägssträcka. Innan Citybanan byggdes passerade 600 tåg här varje dygn, därefter cirka 300 tåg per dygn.

Kostnaderna för projektet, med att förbättra och förstärka getingmidjan, beräknas hamna på 3,1 miljarder kronor. Ungefär 450 000 resenärer påverkas av banarbetet i sommar. Den som har köpt biljett för resa till Stockholm bör noga kontrollera giltigheten för pendeltåg eftersom olika regler gäller för olika biljettyper.