Sex är allt för sländor

Textstorlek:

Är det sant att sländan bara lever en enda dag? Det är en sådan fråga som dyker upp samtidigt som sländorna börjar fladdra omkring ovanför vattenytan.

Vi skickar över frågan till Urban Wahlstedt i föreningen Sörmlandsentomologerna. Han säger att det beror på vilka sländor man talar om. Det finns många olika arter.

– Dagsländorna lever i princip bara en dag när de utvecklats från vattenlevande larver till sländor. En del kan leva lite längre, kanske några veckor.

Han berättar att dagsländan har ett kort vuxenliv när den väl börjat flyga men innan dess är den larv i vattnet. Dagsländan har också ett unikt tillstånd mellan larv och vuxen, ett subimagostadium. Det låter som något ur fantasyromanerna om Harry Potter. Då förvandlar sig sländan från larv till subimago, sedan kastar den av sig skinnet och flyger iväg.

– Flygande dagsländor ägnar sig enbart åt sex. Det handlar om reproduktion, inget annat.

Den har en liten parningsdans. Hanen imponerar på honan genom att flyga upp och falla ner, om och om igen.

Men en trollslända är ingen dagslända.

– Nej, en trollslända är något helt annat. Den hör till Sveriges största och mest iögonfallande insekter. Trollsländan är en skicklig jägare som bland annat äter flugor, myggor och fjärilar.

Blå kejsartrollslända, pudrade smaragdflickslända och blåbandad jungfruslända – smaka på de namnen. Många svenska namn på sländor är poetiska och sätter igång fantasin.

– Det är vackra insekter med en massa underbara egenskaper. De är fenomenala flygare. De har två par vingar som de kan röra oberoende av varandra, så att när framvingarna slår ner, kan bakvingarna röra sig upp.

– Sedan finna också andra sländor som myrlejonslända, stinkslända, bäckslända och så vidare – de ser inte likadana ut, hör inte till samma insektsgrupp men de har vingar allihop.