Övergång på spåret

Textstorlek:

Viltpåkörningar på järnväg har ökat markant under de senaste tio åren. Den planerade Ostlänken som, under långa sträckor, kommer att gå längs med E4:an leder till stora barriärer som sätter stopp för djur som annars rör sig fram och tillbaka i området.

– Vi har startat arbetet med att synka de planerade viltpassagerna så djuren ska kunna passera under både väg och järnväg på samma ställe, säger Mikael Alm, utredare på Trafikverket.

Konsekvenserna av viltolyckorna är stora. Enligt Trafikverkets rapport Grön infrastruktur kostar det samhället mellan fyra och fem miljarder varje år och antalet trafikdödade djur ökar. Med det ökande antalet viltolyckor har också arbetsmiljön för lokförare och personal på järnväg försämrats.

Trafikverket har därför tagit fram nya riktlinjer för landskapet där säkra passagevägar för djur är ett sätt att undvika att djur ska dödas i trafiken.

Vissa järnvägssträckor är extra utsatta för viltolyckor. I Sörmland är det till exempel är spår utanför Katrineholm och utanför Vingåker. Området mellan Högsjö och Kilsmo är en de mest drabbade järnvägssträckorna i landet.

Där bygger Trafikverket en teststation med viltavvärjning, viltstängsling och passage för djuren. Forskningsprojekt Viltsäker järnväg har tagit fram planer för fem teststräckor i Sverige med 24 platser för viltövergångar med viltvarningsteknik. Effekten ska analyseras och utvärderas av forskare. Målet är att minska olyckorna på de utvalda sträckorna med cirka 80 procent.

– Det fungerar inte enbart med viltstängsel, vill älgen över så tar den sig över, därför är det viktigt med passager. Men det pågår också försök att skrämma djuren till exempel med ljud så de inte går över när tåget kommer, säger Alm.

Även fler örnar trafikdödas utmed järnvägen. De lockas av trafikdödade kadaver. Örnarna blir sedan påkörda när de äter. Enligt Trafikverkets lägesrapport till miljödepartementet är målsättningen att ett eftersök av påkört vilt ska starta inom två timmar efter rapport till polisen.

”På vägsidan fungerar detta tillfredställande även om det kan trimmas in bättre i delar av landet. På järnvägssidan fungerar inrapportering och eftersök fortfarande otillfredsställande.”

– Det behövs en kombination av insatser som viltstängsel och djurpassager, eftersök och rutiner för att snabbare ta bort trafikdödade djur, säger Mikael Alm.

Trafikverket konstaterar att det behövs mer kunskap och bättre samverkan för att vända olycksutvecklingen och för att åtgärderna ska sättas in på de mest utsatta platserna och få effekt.

– Vi samarbetar med jägare, markägare och andra viltkunniga i Sörmland för att hitta rätt ställen för viltpassager i planeringen av Ostlänken, säger Mikael Alm.

Lokala jägare och markägare har ofta kunskap om var djuren håller till och var djurstigarna går. Han säger att de försöker hitta rätt ställen för viltpassager när de gör landskapsanalys.

– Med bättre underlag och statistik kommer vi att kunna skräddarsy åtgärder på rätt ställe.

Trafikverket ska förbättra inrapporteringsfunktionen i datasystemet och utbilda cirka 1000 medarbetare.