Mindre gift i ekoägg

Textstorlek:

Livsmedelsverket har tidigare varnat om att ekologiska ägg innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än vanliga ägg. Men nu har man lyckats med målet att sänka nivåerna, enligt en undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veteri

Livsmedelsverket har tidigare varnat om att ekologiska ägg innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än vanliga ägg.

Men nu har man lyckats med målet att sänka nivåerna, enligt en undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört.

Enligt de senaste kontrollerna, där mätningar gjorts på ägg från 60 gårdar, har halterna minskat med 33 procent – och nivåerna ligger nu alltså under gränsvärden och åtgärdsgränser.

”Resultaten från studien kommer att överlämnas till EU-kommissionen, för att kunna beaktas vid kommande översyn av gränsvärdena för dioxin i foder”, säger Kersti Andersson på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.