Litterärt på landet

Vingåkers bibliotek får 900 000 kronor av Statens kulturråd. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

Vingåkers bibliotek tilldelas 900 000 kronor av statens kulturråd. Pengarna ska gå till till att inrätta en projekttjänst som landsbygdsbibliotekarie.

För första gången har statens kulturråd fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. 153 miljoner kronor delas på 200 insatser.

Ett bibliotek som får ta del av pengarna är Vingåkers bibliotek som beviljats ett bidrag på 900 000 kronor. Pengarna ska gå till en projekttjänst som landsbygdsbibliotekarie.

En bibliotekarien som ska arbeta uppsökande med bland annat läsfrämjande insatser för både barn och vuxna och sprida kunskap om det digitala biblioteket och andra digitala tjänster.

Johan Tranquist, upplevelsechef i Vingåkers kommun, säger att det här ska gynna landsbygdsborna.

– Vi har många mindre tätorter i Vingåkers kommun men inga biblioteksfilialer mer än i Högsjö där vi har öppet några timmar i veckan. I och med det här projektet hoppas vi kunna åka ut till de mindre tätorterna och främja läsandet på olika sätt och vis. Det kan handla om allt från sagostunder och författarkvällar till att vi tar med oss böcker som man kan låna.

Johan Tranquist understryker dock att alla insatser inte nödvändigtvis måste handla om läsning. Sådant som faller under kultur går också bra. Där ingår bland annat föredrag, teater- och musikupplevelser.

Vingåkers kommun hoppas på ett gott samarbete med de mindre orternas föreningar, hembygdsföreningar och byalag.

– Kanske kan vi få vara i deras lokaler, säger Tranquist.

Förhoppningen är att projektet ska starta redan till hösten och sedan pågå under tre års tid. Vingåkers kommun kommer att söka bidrag från statens kulturråd även nästa år.

Huruvida landsbygdsbibliotekarien kommer att rekryteras internt eller plockas utifrån återstår att se.

Klart är i alla fall att projektet är viktigt för Vingåkers kommun. Johan Tranquist säger att det handlar om demokrati.

– Det är många som tycker att det är svårt att ta sig in till biblioteket i Vingåkers tätort men som gärna både skulle läsa och låna mer. I och med det här kan vi nå ut till dem på ett annat sätt. Vi ökar tillgängligheten för våra medborgare och det måste vi bejaka. Att alla har samma förutsättningar och möjligheter är en av våra viktigaste uppgifter som landsbygdskommun.