Fönster som håller i flera hundra år

Textstorlek:

Fönsterhantverkare Annika Widenstedt i Vingåker restaurerar fönstren på Skedevi hembygdsgård. Försiktigt tar hon bort de gamla blåsta glasen och börjar sedan tålmodigt skrapa färg och kitt från ramarna.

Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet vill att fler ska ta hand om sina gamla fönster istället för att byta ut dem.

Med kampanjen Fönsterrenoveringens dag vill de sprida kunskap om de ”miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster.”

Annika har öppet hus i verkstaden under Fönsterrenoveringens dag och visar intresserade hur man ska ”vårda sina fönster”.

– Det är ett resursslöseri att slänga fina och funktionsdugliga gamla fönster. Speciellt 1800-talsfönster med tjock luftspalt, säger hon.

Enligt webbsidan Fönsterrenoveringens dag ersätts gamla kvalitetsfönster ofta med moderna som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – ”eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö”.

Annika ryser när någon nämner ordet siliconkitt och menar att det bästa är att satsa på gamla beprövade linoljeprodukter eller modernt kitt utan silicon.

– Kommer det lite silicon på fönsterbågarna fäster inte färgen, och då blir det inte vackert när man målar. Om glasen är fästa med silikon är de svåra att ta ut, åtminstone om de ska användas igen.

Utanför Annikas verkstad står timmermannen Emanuel Jacobsson från Eskilstuna och lagar gamla fönsterbågar. Han och Annika är med i samma nätverk för byggnadsvård. Han säger att intresset för och kunskapen om gamla byggnadstekniker och material har ökat.

– I samband med att det finns fler yrkesmän i branchen finns det också en starkare röst för ett alternativ till de stora byggbolagen, som tidigare fått bestämma om byggande och renoverande.

Emanuel säger att det under folkhemstidens massiva byggande försvann många timmermän, sedan har det tagit tid att bygga upp kunskap om yrket igen. Som timmerman renoverar han gamla timmerhus, rekonstruerar forntida och historiska byggnader och restaurerar kulturbyggnader i dåligt skick som anses vara värda att bevara för eftervärlden.

– I dag finns det universitetsutbildningar och forskning om gamla byggtekniker, men för 20 år sedan var det inte lätt att få gehör för att bygga eller renovera med gamla metoder.