Namninsamling för skyddsjakt på Sjundareviret

Foto: Privat
Textstorlek:

I förra veckan dödades omkring 60 får i två vargattacker i Molstaberg. Kort därpå kom en ansökan om skyddsjakt på varg in till länsstyrelsen i Stockholm – en ansökan som senare avslogs.
Nu har en digital namninsamling startats för att ändå få till skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret.

Namninsamlingen har när den här artikeln skrivs en bit över 1600 namnunderskrifter. Uppmaningen riktar sig till den svenska regeringen som man hoppas ska kliva in och beordra länsstyrelsen i Stockholms län att godkänna skyddsjakt.

Anledningarna är många. Initiativtagaren Martina Hallström skriver på hemsidan för namninsamlingen att det bland annat inte är ”rimligt att enskilda djurägare ska behöva ta den enorma kostnaden för det statens vilt ställer till med” och att ”Vi har en livsmedelsstrategi, vi har mål om biologisk mångfald och att hålla öppna landskap. Detta strider mot länsstyrelsens arbete med att bevara landets kulturlandskap. Att låta enstaka vargar helt slå ut en hel produktion på det här viset är orimligt. Helt oacceptabelt.”

Länsstyrelsen i Stockholm meddelade i samband med att ansökningen om skyddsjakt avslogs att de anser att det finns andra lämpliga lösningar för att förhindra vargangreppen.

De dödade fåren i Molstaberg befann sig i hagar som saknade stängsel i vissa delar och vargen kunde lätt nå fåren.

Om stängslen åtgärdas och nya angrepp ändå inträffar har Länsstyrelsen i Stockholm lovat att skyndsamt pröva en ny ansökan om skyddsjakt.

Frågan är dock om det spelar någon roll. Länsstyrelsen nej till skyddsjakt fick de berörda fårbönderna i Molstaberg att meddela att de nu lägger ned sin verksamhet.

– De orkar inte längre, efter tre års kamp, sa Carl Aschan, som företräder Molstaberg i frågan och som även är regionchef för Lantbrukarnas riksförbund i Mälardalen.