Landsbygdsriksdag vill se ny politik

Textstorlek:

Det behövs en ny politik för Sveriges landsbygder. Det efterlyser Landsbygdsriksdagen som avslutades i söndags. Ökat bostadsbyggande, bättre transporter, bättre service och trygghet, är de viktigaste frågorna.

– Det känns som om landsbygdsfrågorna är i ropet. Nu går vi vidare, säger Peter Eklund, Länsbygderådet Sörmland.

Han liksom Kiladalens Utvecklings AB talade om vikten av att bygga bostäder på landsbygden och sevicen fungerar.

– Jag tycker det är hög tid att kommunerna i Sörmland inser att det är på landsbygden jobben ökar. Näshulta står till exempel för en procent av befolkningen och 10 procent av företagsamheten, säger han.

Landsbygdsriksdagen konstaterar i sitt gemensamma uttalande att landsbygdens behov har nedprioriteras under lång tid och att det har skapat ett kluvet land. Krafttag mot den negativa utvecklingen efterlyses.

”Vi vill ha ett land i balans. Vi måste finna nya lösningar på landsbygden som anpassas efter de lokala förhållandena. Vi tycker att landsbygden måste få finnas till på sina egna villkor och utvecklas efter sina egna förutsättningar”, heter det i uttalandet.

– Vi pratar om balans. Vi arbetar inte mot något utan för, säger Staffan Nilsson, som är en av två ordförande i Hela Sverige ska leva, som arrangerar Landsbygdsriksdagen.

Han menar att politikerna måste ta frågorna på allvar, inte minst mot bakgrund av vad som hände i USA och med Brexit. Lördagens partiledardebatt imponerade dock inte alltför mycket på honom.

– Det är lätt att lova, men det gäller att leva upp till det också, säger Nilsson.

Hela Sverige ska leva efterlyser en utredning av möjligheterna att låta värdena av naturresurser som vind och vatten stanna kvar lokalt.

– Den frågan borde kopplas till den översyn av skatteutjämningssystemet som nu pågår. Man bör titta på Norge, det finns lärdomar att dra där, säger Staffan Nilsson.

Landsbygdsriksdagen efterlyser ökat bostadsbyggande, bättre möjligheter till resor och transporter, digitalisering av hela Sverige, bättre service och trygghet och mer lokalt inflytande.

Det ska ske genom att beslut inte fattas som påverkar landsbygderna negativt. Regelverk ska förenklas och byråkratin minskas. I uttalandet efterlyses att lokal finansiering, inflytande och civilsamhället främjas.

Uttalandet avslutas med orden: ”Det är dags att skapa en landsbygdspolitik för hela Sverige att hela Sverige.”

Kiladalens Utvecklings AB prisades på Landsbygdsriksdagen för sitt ett betydelsefulla arbete i bygden med digital lanthandel och bostadsbyggande i Stavsjö. Larz Johansson och Gunnar Casserstedt fick ta emot en check på 10 000 kronor.

Även Larz Johansson tycker landsbygdsfrågorna kommit högre upp på politikernas agenda.

– Det är klart att det spelar in att det är valår, men jag tycker våra frågor kommer upp oftare. På plats i Östersund handlade hela politikerdebatten om landsbygd, det var bra, säger han.