Jakten på det goda livet

På Krampan gård har Sofia Nygren egen biodling. Hon är även med i ett andelsjordbruk. Förädling och konservering är också ett stort intresse. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

Intervjua, skriva och publicera. Med projektet ”Inte bara morötter…” vill Sofia Nygren från Mariefred belysa ämnet självhushållning. Både för sin egen och för andras skull.

– Många tror att självhushållning handlar om att odla, skörda och ta till vara på sin egen mat, men det kan också vara en livsstil där man strävar efter att dra ner på konsumtionen och bli bättre på att ta till vara på de resurser som finns, säger Sofia Nygren.

Vi sitter runt Sofias matbord på Krampan gård utanför Mariefred. Här har hon bott sedan 2015, och det var här idén om projektet ”Inte bara morötter…” föddes.

Sofia har varit intresserad av självhushållning länge. Sedan hon flyttade ut på landet första gången 2012 har hon både levt som självförsörjande på en gård utanför Tranås, samt i en gårdsgemenskap i Östergötland.

– När jag flyttade hit kände jag mig lite vilsen. Jag ville ta reda på hur man gör för att leva ett ”gott liv” där man både tar hand om sig själv och sin omvärld. Den frågan har varit utgångspunkten för ”Inte bara morötter…”, säger Sofia.

”Inte bara morötter…” är ett intervjuprojekt där Sofia besöker gårdar i Sörmland, Västergötland och Småland som bedriver självhushållning. Tanken är att gå på djupet: att beskriva självhushållarnas tankar, idéer och liv i både text och bild. Ofta stannar Sofia flera dagar på en och samma gård.

– Jag vill visa verkligheten. Jag gör det här för min egen skull men också för andras. Ett viktigt syfte med det här projektet är att stärka självhushållarna och knyta ihop ”fröna” som finns till nätverk, säger Sofia.

Hon säger att det finns många missförstånd gällande självhushållning, bland annat att det skulle vara något man gör själv.

– ”Själv” i självhushållning är vilseledande. Många tror att ett självhushåll är en isolerad enhet – att man gör allting själv. Så är det inte. Många byter och säljer sina egenproducerade varor med grannar och bygger på så sätt lokala nätverk, säger Sofia.

Reportagen Sofia producerar publiceras på en hemsida som bär samma namn som projektet, och responsen från andra självhushållare har varit god sedan starten 2017. Framför allt är det många självhushållare som hört av sig och menat att de känner igen sig i artiklarna.

– Många självhushållare tycker att de jobbar och lever på ”riktigt”. Att de upplever riktig lycka. Samtidigt är det många som känner en frustration över vad som händer i världen, känner sig annorlunda och har svårt att hitta balansen mellan arbete och återhämtning. Många upplever att de får slita väldigt mycket, säger Sofia.

Projektet med ”Inte bara morötter” är tänkt att pågå i tre år. Förutom hemsidan håller Sofia även i workshops, och en bok med alla reportage finns också i tankarna.

Nyligen lanserades även ett nyhetsbrev, och idag går det att stödja projektet ekonomiskt genom att bli ”Inte bara morötter”-mecenat.

Det ekonomiska stödet är nödvändigt för att projektet ska kunna fortgå. Allt material på hemsidan är nämligen gratis.

Varför är det viktigt med självhushållning?

– Mycket av det vi handlar idag är inte hållbart. Vi kan inte bespruta våra åkrar och utarma våra jordar som vi gör idag. Den stora importen är också ett problem. I slutändan är det våra kommande generationer som kommer behöva betala för våra utsläpp.