Dags att byta avlopp

Textstorlek:

Nu inventerar flera kommuner i Sörmland de enskilda avloppen. Majoriteten blir underkända och måste bytas ut. – Många vet med sig att anläggningen är dålig och sparar in en avgift genom att underkänna den själv, säger miljöinspektör Tone Jansson i Katrineholm.

Där inventeras enskilda avlopp i Stora Malm just nu. I Strängnäs är det på Fogdö och Tosterö, i Gnesta är det bland annat Kvarnsjön, Hundby, Körnstorp. I Eskilstuna har halva kommunen inventeras och den andra halvan har påbörjats och så vidare.

Egentligen blev det förbjudet redan 1969 att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått annan rening än slamavskiljning. Det betyder att en trekammarbrunn inte är tillräckligt.

– Nio av tio behöver byta ut sina avloppsanläggningar, säger Tone Jansson.

I Gropptorp mellan Vingåker och Katrineholm gräver Katrineholms Grävtjänst ner en ny avloppsanläggning. Flera fastighetsägare i Gropptorp är tvungna att byta.

– Jag är novis och kan inget om avloppsanlägggningar. Men jag fick hjälp av en som är kunnig i branschen, säger Jonas Pettersson i Gropptorp.

Han är en av fastighetsägarna som måste investera i en ny anläggning.

– Det tjänar inget till att tjafsa med miljöförvaltningen, det tar bara tid och kostar pengar. Det är som David mot Goliat, säger Jonas Pettersson.

När det gäller att välja avloppsanläggning finns det en uppsjö av produkter att välja på. Några kommuner i Sverige har en VA-rådgivare, men för det mesta måste fastighetsägaren leta sig fram i mängderna av information för att hitta rätt.

– Men även om vi inte ger produktinformation så kan vi tala om vad som krävs, men vi får inte rekomendera någon särskild anläggning, säger miljöhandläggare Tone Jansson.

Alla fastigheter klassas med normal eller hög skyddsnivå. Det är ett antal faktorer som avgör skyddsnivån och de varierar från kommun till kommun.

– I Eskilstuna pågår en omgradering av skyddsnivån. Det är flera områden som tidigare betraktats ha hög skyddsnivå som nu klassas med normal nivå, säger miljöinspektör Anna Frode på Eskilstuna kommun.

– Vi vill inte att någon ska bli lurad. Vi för en dialog och berättar om vilka krav som gäller, säger Anna Frode.

Enligt Havs- och vattenmyndighetens statistikrapport framgår att de helt dominerande reningsanläggningarna som fastighetsägarna väljer är trekammarbrunn eller annan slamavskiljning följt av antingen infiltrationsanläggning eller markbädd.

En långsamt ökande andel av de små avloppsanläggningarna är så kallade

minireningsverk, alltså miniatyrer av konventionella avloppsreningsverk. De inkluderar nästan alltid luftning, fällning av fosfor, och ofta även biologisk kväverening. De dimensioneras från motsvarande ett hushåll upp till cirka 50 anslutna personer.

Rapporten grundar sig på 245 kommuners enkätsvar.

På Hav och vattenmyndighetens webbsida finns mycket information om vatten och avlopp, bland annat filmen – åtta steg till nytt avlopp. Även avloppsguiden.se har mycket information om vad, hur och varför, när det gäller avlopp.