Vattnet satte stopp

Företaget Elanus planer på kycklingstall i Julita avvisades och hänvisas istället till Mark och miljödomstolen.

Textstorlek:

Företaget Elanus ansökan om att föda upp fyra miljoner slaktkycklingar per år i Julita avvisades av Miljöprövningsdelegationen.

Dels på grund av att företaget inte undersökt hur kycklinganläggningen kommer att påverka vattnet i området. Där finns 20-tal bostäder och våtmarker i närområdet.

I avvisningsbeslutet står att verksamhetsutövaren ska bevisa att inte vattenförhållandena skadas. ”Beviskravet är mycket starkt.”

Miljöprövningsdelegationen anser att det är en tillståndspliktig vattenverksamhet och därför har ansökan kommit till fel myndighet.

– Vi får inte hantera tillståndspliktig vattenverksamhet utan det är Mark och miljödomstolens frågor. Det är därför det är en avvisning inte ett avslag, säger Pia Persson Holmberg, miljösakkunnig på Miljödelegationen.

Miljödelegationen anser att det inte är husbehovsförbrukning för en jordbruksfastighet. I avvisningsbeslutet skriver de att husbehov inte täcker industriverksamhet.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att kycklingstallen skulle göra av med 22 500 kubikmeter vatten per år.

Enligt ansökan vill Elanus 4 AB bygga fyra stall för att föda upp sammanlagt 550 000 slaktkycklingar per gång. Enligt plan skulle det bli åtta uppfödningsomgångar per år.

Den danske lantbrukare Knud Daugaard-Hansen som äger företaget Elanus ansåg att platsen var bra med tanke på närheten till Kronfågels slakteri i Valla. En åsikt som inte delades av alla som bor i närheten.

På samrådsmötet för ett år sedan var flera oroliga över lukt, transporter, och övergödning av sjön Öljaren som ligger nära.

Om Knud Daugaard-Hansen, Elanus 4 AB, fortfarande vill bygga kycklingfarmen måste företaget skicka in en ny miljöprövning, den här gången till Mark och miljödomstolen.