Skepsis mot Stockholm

Textstorlek:

”Stockholmare förstår inte levnadsvillkoren på andra orter”. Det anser många som bor utanför storstan, enligt den rapport som Stockholms Handelskammare gjort om ”Bilden av Stockholm”.

I rapporten har 2 067 personer som bor utanför Stockholms län gett sin bild av Stockholm, den egna orten och relationen mellan huvudstad och landet som helhet.

– Vi ser att många gillar staden Stockholm, tycker att den är vacker och har bra utbud och hög puls, säger Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

Men i rapporten framgår också att människor utanför huvudstadsregionen tycker att motsättningarna ökar mellan stad och landsbygd.

– Det finns det en skepsis mot Stockholm som symbol för den ekonomiska, politiska och mediala makten. En misstro som man måste ta på stort allvar, säger Fredrik Torehammar.

I rapporten är det många som uppger att samhällets resurser är geografiskt snedfördelade. En kvinna som är citerad säger att ”Stockholmarna fattar inte att det är landsbygden som förser stan med allt”.

Det framgår också att många anser att stockholmare har en mycket begränsad kunskap om och förståelse för hur det är att leva och bo i andra delar av landet.

Rapportförfattarna skriver att det inns ett mentalt glapp mellan huvudstaden och resten av landet, trots att en stor andel stockholmare är inflyttade.

Flera tillfrågade pekar på dagens samhällsklimat och menar att det uppmuntrar polarisering och motsättningar.

Det blåser aggressiva vindar inom politik och debatt vilket sätter fart på motsättningarna. Sociala medier lyfter ofta fram konflikter.

Handelskammaren tolkar det som att de upplevda klyftorna ökat och möjligheten att skapa motsättningar och konflikter av dessa klyftor ökat.

Stockholms Handelskammare, som genomfört undersökningen, arbetar för att förbättra näringslivets villkor genom politisk påverkan och opinionsbildning.