Omtag av skolbeslutet

Högstadieskolan i Stallarholmen har fått respit. Men det är formalia. Om några dagar fattas nytt beslut om nedläggning.

Textstorlek:

Beslutet att lägga ner landsbygdsskolorna i Strängnäs har rivits upp. På kommande sammanträde med kommunfullmäktige, på måndag, förväntas ett nytt beslut om landsbygdsskolorna fattas – om att de ska läggas ner.
Det handlar alltså om formalia.

Förvaltningsrätten i Linköping har beslutat att tillfälligt stoppa Strängnäs kommun från att genomföra den omdiskuterade omstruktureringen av grundskolan.

Anledningen är att, enligt förvaltningsrätten, ärendet har rubricerats på ett sätt som är lätt att feltolka.

Det har varit många turer runt landsbygdsskolorna i Strängnäs. Ett beslut om folkomröstning samt om nedläggning av fem grundskolor och två högstadieskolor fattades på ett stökigt kommunfullmäktigesammanträde i slutet av februari.

Då hade proteststormarna varit många och namninsamlingar gjorts. Men majoriteten, bestående av moderater och socialdemokrater, fick igenom sitt förslag.

Till grund låg en tjänstemannautredning. Rubriken i officiella handlingar har varit ”Långsiktig ekonomisk planering”. Och det är just rubriceringen som förvaltningsrätten inte godkänner. Deras åsikt är att rubriken är missvisande.

Strängnäs kommun överklagar inte beslutet utan väljer i stället att ta om ärendet, nu med ny rubrik på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

Den nya rubriken lyder:

”Förslag att upphäva fullmäktiges beslut 2018-02-26 § 29 och att förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola, Härad skola och Tosterö skola ska upphöra, att verksamheten i Stallarholmsskolans och Karinslundsskolans årskurs 7-9 ska upphöra samt att verksamhet i förskoleklass, grundskolans årskurs 1-3 och fritidshem påbörjas vid Karinslundsskolan.”