Kunder kräver cert

Textstorlek:

Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar. – Fler och fler företag kräver certifierat virke, säger Börje Hellman, Virkesköpare på Stora Enso.

Trycket från kunderna och från kundernas kunder ökar. Marknaden för certifierat virke växer och den trenden blir allt starkare. Det är viktigt att kunna visa upp att skogsbruket tar hänsyn till djur och natur. Hållbart gäller inte enbart för produkterna utan ska också gälla verksamheten.

– Tetra Pak kräver certifierat virke till sina kartonger, faktum är att fler och fler är intresserade av naturvård och vill se certifiering. I England går det inte att sälja ocertifierat virke, säger Börje Hellman.

Tetra Pak, Ikea, Ahlstrom-Munksjö och Kinnarps är några företag som vill satt upp ambitiösa hållbarhetsmål och kopplat dem direkt till sina affärsplaner.

Även livsmedelsindustrin ställer högre krav på förnyelsebara material och spårbarhet och konsumenterna letar efter miljömärkta förpackningar när de handlar.

En grundläggande orsak är förändrade attityder i samhället. Konsumenter, företag och offentlig förvaltning driver utvecklingen och kräver certifiering.

– Ekonomin är naturligtvis den största drivkraften. Konsumenterna styr, säger Börje Hellman.

– Från början tyckte jag det var omständigt, men nu tycker jag det gör jobbet intressant.

Han har arbetat på Stora Enso i 30 år och säger att de senaste fem åren varit roligast.

– De första 25 åren var ganska grå och tråkiga, åtminstone om man jämför med idag. Nu pågår mycket spännande utveckling både när det gäller skogsbruk och produkter. Forskningen hittar nya användningsområden för trä.

Han visar upp två skogsområden strax utanför Strängnäs där ägaren krävt certifiering och lite till.

Han säger att fler vill ha en fin skog att vistas i. Till exempel storstadsbor som köper skog som de inte är beroende av ekonomiskt.

– Den här skogen äger Kilenkrysset och företaget värnar om sitt varumärke. Naturligtvis kräver de certifiering men de vill också ha estetisk naturvård, det vill säga det ska se bra ut, så vi har sparat fler träd än vad vi vill och definitivt fler än vi behöver.

Börje Hellman berättar vilka insatser de gjort för naturvården som de kanske inte gjort på samma sätt för 10 år sedan.

Han pekar på hur de lagt ris i fiskbensmönster för att undvika körskador eftersom det kvicksilver som ligger lagrat i marken då kan läcka ut i vattendragen. När maskinerna kör sönder marken finns risk att kvicksilvret följer med leran ut vattnet.

Han pekar på högstubbar som ska gynnar utrotningshotade skalbaggar och alarna de sparat i sumpområdet. Vindfällen får ligga kvar för insekter, fåglar och svampar.

I den andra skogen kopplade han in företagets naturexperter för att få hjälp att bedömma naturvärdena.

– Jag såg en del riktigt gamla tallar och tänkte att det kanske fanns mer.

När naturexperten var klar var bland annat ett sumpområde undantaget och uppmärkt med rosa fladdrande band där det står naturvård på. Föutom riktigt gamla träd fanns också flera träd som uppenbarligen intresserade hackspettar.

– Skogsägaren här är positiv och det är många som är, men det är naturligtvis inte alla. En del anser att skogen ska brukas och de vill fälla så många träd som möjligt, säger Börje Hellman.