Högre rabatt för elbilar – dyrare att åka diesel

Det ska bli dyrare att köpa ny bil som släpper ut mycket koldioxid. Nya reglerna träder i kraft 1 juli i år.

Textstorlek:

Den första juli i år träder det nya bonus-malussystemet i kraft. Inte koll på vad den nya fordonsskatten innebär? Vi reder ut några frågetecken!

Syftet med bonus-malus är att premiera köp av nya bilar som släpper ut låga halter koldioxid.

Samtidigt ska det bli dyrare att köpa nya bilar med höga utsläpp.

Sverige har som bekant som mål att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Utsläppen från transportsektorn ska dessutom minska med minst 70 procent lagom till 2030, jämfört med 2010. Den utvecklingen går dock för sakta, vilket Transportstyrelsen varnade för redan i februari.

Förra året minskade utsläppen med två procent jämfört med 2016. För att nå målen måste utsläppen minska med åtta procent varje år till och med 2030.

– Nybilsförsäljningen av personbilar har ökat kraftigt under de senaste åren. Förra året registrerades mer än 70 000 personbilar fler jämfört med 2014. Ökningen får naturligtvis påverkan på de totala utsläppen från vägtrafiken, sa Bo Magnusson, stf direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen, i ett uttalande i februari.

I och med det nya bonus-malussystemet hoppas den svenska regeringen kunna sänka utsläppen av koldioxid.

I dag får den som köper en bil som släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor. I och med det nya systemet kommer premien att skrotas och detsamma gäller de fem skattefria åren för miljöbilar.

Istället kommer den som köper en bil som släpper ut 0 gram per kilometer (exempelvis en elbil) att få 60 000 kronor i rabatt.

Bonusen minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut, ända ner till 10 000 kronor. Alla bilar som släpper ut 60 gram eller mindre per kilometer omfattas av bonussystemet.

Dock får inte bonusen överstiga 25 procent av bilens pris, och bonusen betalas ut först efter ett halvår.

Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.

Vad gäller malusen omfattar den bilar som släpper ut 95 gram koldioxid eller mer per kilometer. Det innebär att dessa bilar kommer att få en höjd fordonsskatt under tre år. För bilar med utsläpp i spannet 95–140 gram/kilometer är beloppet 82 kronor per gram över 95. För bilar med utsläpp över 140 gram/kilometer är beloppet 107 kronor per gram över 140.

Oavsett om man kör bensin eller diesel tillkommer även ett grundbelopp på 360 kronor.

Dieselbilar ”bestraffas” dessutom med ett miljötillägg på 250 kronor samt ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning, multipliceras med värdet 13,52.

Från och med år 4 gäller åergår fordonet till ”normal fordonsskatt”.

Bonus-malus omfattar endast nya bilar, årsmodell 2018 och framåt, som registreras från och med 1 juli i år.

De fordon som berörs är personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton. Motorcyklar omfattas inte av de nya reglerna.