Har hittat guldkornen bland många förslag

Backen mellan domkyrkan och Roggebiblioteket är en av platserna där eventuellt nya byggnader kommer att uppföras. Arkitektbidragen gås nu igenom och fem av de 97 bidragen går till final.

Textstorlek:

Fem förslag går vidare i arkitekttävlingen om Domkyrkan och Domkyrkobergets utformning.– Det är inte som Melodifestivalen, att de kommer med färdiga koncept som ska röstas fram. Det handlar mer om att vaska guld, säger Marie Rydén Davoust, som är projektledare.

– Juryn tittar på hållbarhet, utvecklingsbarhet, material och mycket annat. De arkitekter som går vidare får mer material att jobba med för att utveckla sina förslag. Inget är klappat och klart, säger hon.

Totalt kom det in 97 bidrag till tävlingen, både från Sverige och från andra länder. Bland de mest spektakulära var en idé om att bygga in hela domkyrkotornet så att inte religionen skulle bli dominant i stadsbilden.

– Det kom in många förslag och det var roligt, men en del föll ifrån tidigt, till exempel för att de inte funderat på vad vi ska göra inne i domkyrkan. Den är akustikmässigt svår, därför är det viktigt att ha en plan för det, säger Marie Rydén Davoust.

Idag är det svårt att till exempel ha barnverksamhet samtidigt som något annat pågår.

Juryn har valt ut fem bidrag som kommer att presenteras i slutet av april.

– Vi räknar med att en stor del av hösten kommer att gå åt till att ta fram ytterligare underlag till de tävlande innan de kan fortsätta att utveckla sina förslag.

– Vi ska till exempel göra kulturhistorisk konsekvensbeskrivning av de fem förslagen och med tanke på att hela platsen är kulturhistoria kommer det eventuellt att påverka arkitekternas planer. Även Lässtyrelsen kommer att yttra sig över förslagen innan arkitekterna får arbeta vidare. Då kommer de ha många nya aspekter att ta hänsyn till, som material, höjd och plats för förslagen.

Kyrkans vision är att förändringarna ska leda till en kyrka nära människan. ”Domkyrkoparken ska åter fyllas av unga och gamla, miljön ska förstärka sin roll som centrum för bildning, socialt och andligt ansvarstagande. Det ska vara en plats för glädje och högtid, avskildhet och vila.”

– Det började som en mötesplats på 1200-talet och det ska bli en social plats igen, där människor enkelt och gärna kan mötas. En plats för lek och lärande, gemenskap och gudstjänst, kultur och möten både inne och ute.

– Det är lättare att göra en budget när vinnaren är utsedd, säger Marie Rydén Davoust men kostnadsuppskattningen för projektet är 185 miljoner kronor.