Håll det perfekta hyllningstalet

Vad ska man tänka på när man håller ett hyllningstal? Wilhelm Hansson har svaret.

Textstorlek:

På måndag är det Valborgsmässoafton och på otaliga platser runt om i länet kommer det troligtvis att hållas hyllningstal till våren. Vi slog en pling till Wilhelm Hansson, Adjunkt i retorik vid institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola, för att höra hur man håller det perfekta hyllningstalet.

Vad gör ett bra hyllningstal?

– Det är många saker som spelar in. Bland annat behöver man som talare inte bara vända sig till den som hyllas utan även till publiken. Det är viktigt, för annars får man inte med sig de som lyssnar.

– Det är också viktigt att tänka på talets syfte. Jag skulle säga att syftet med ett hyllningstal är att få publiken att på ett eller annat sätt vilja ta efter den som hyllas. Talarens uppgift är med andra ord att lyfta fram egenskaper och prestationer eller liknande som den som hyllas har gjort. Något som publiken kan inspireras av.

– En tredje sak rör tiden. Om man exempelvis hyllar en person som gjort något bra, kan man börja med att förklara att man tar till orda för att hylla personen (nutid), sedan kan man förklara den goda handlingen som personen utförde (dåtid), och avslutningsvis kan man sia om vad personen kan tänkas göra för liknande bra saker i framöver (framtid).

Vad finns det för fallgropar att undvika?

– Att inte dra för många interna skämt som bara den som hyllas förstår. Då blir det tråkigt för publiken. En annan fallgrop är att man står och läser sitt manus innantill. Det är farligt. Risken finns att man fastnar i texten och att man tappar ögonkontakten med åhörarna. Gör talkort med nyckelord istället och öva talet några gånger för dig själv.

Så hur ska man förbereda ett hyllningstal?

– Förutom det jag redan har sagt så ska man tänka på dispositionen. Tänk inledning, mittendel och avslutning. Inledningen ska ha som funktion att väcka uppmärksamhet och skapa intresse. Det kan man göra genom att lova publiken att de ska få höra något riktigt intressant om personen eller fenomenet som man hyllar.

– I mitten berättar man om den eller det som ska hyllas. För att göra det intressant kan man till exempel använda sig av retoriska figurer som metaforer, liknelser eller jämförelser. Det är sådant som hjälper oss att konkretisera och förstå.

– I avslutningsdelen gäller det att knyta ihop säcken. Avslutningen ska innehålla en slutsats om varför personen eller fenomenet är värt att hyllas. Och gärna en direkt uppmaning – till exempel ”nu höjer vi våra glas” – så att publiken vet vad den ska göra och förstår att nu är det slut.

Finns det några retoriska knep att ta till?

– Använd ett livligt språk och konkreta exempel. Måla med ord så att publiken ser det du beskriver framför sig. Beskriv gärna lukt, smak och ljud. Att krydda med detaljer är bra. Då blir talet intressantare att lyssna på.

Men hur långt ska ett hyllningstal vara?

– De bästa talen är oftast ganska korta, men det finns samtidigt inget universalmått. Egentligen beror det helt och hållet på var talet ska hållas och när, och vilken roll man själv har som talare. Är det frågan om en middag hemma med familjen så kan man prata rätt länge, men står man inför en publik som måste pausa i maten så måste talet hållas kort.

– Är du brudens mamma på ett bröllop – då kan du hålla ett längre tal än en vanlig gäst.

Avslutningsvis – hur gör man för att hålla nerverna i schack?

– Lite nervositet är bra. Är man på spänn gör man också sitt bästa. Men man kan såklart också bli för nervös. Tyvärr finns det inget snabbt knep mot det, utan träning ger färdighet. Men några tips går att ge. Man kan exempelvis andas lugnt för att komma ner i puls, och ha ett glas med vatten nära till hands ifall man skulle bli torr i munnen. Men framför allt gäller det att inse att det inte är så farligt att göra bort sig lite grann. Publiken är inte där i första hand för att döma dig, utan för att faktiskt hylla en person eller ett fenomen.

– Oftast känner man sig nervös, men det är inte alltid det syns.