Extrapeng till skolorna

Per-Ola Andersson, rektor för en av Flens grundskolor, välkomnar det extra tillskottet av pengar till skolan.

Textstorlek:

Nu är det klart hur ett nytt statligt bidrag för jämlikhet i skolan fördelas. Alla kommuner får mer pengar, men mest går till dem med störst behov och det är tre kommuner som får betydligt mer än övriga och däribland finns Flen.

De flesta av Sveriges 290 kommuner har ansökt om bidrag, ur en pott på drygt en miljard kronor, i statligt bidrag till skolan för höstterminen 2018. Pengarna ska bland gå till att anställa fler lärare.

För att välja ut de mest behövande skolorna har kommunerna, som sökt extratillskottet, rangordnats efter lika faktorer.

Det kan till exempel handla om föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, och invandring till kommunen. Ljusnarsberg, Flen och Filipstad får mest pengar per elev medan Danderyd, Vaxholm och Lomma får minst.

– Flens kommun har stått inför många olika utmaningar de senaste åren. Kommunens socioekonomiska läge och många nyanlända barn med olika bakgrund har gjort Flen särskilt utsatt, säger Per Ola Andersson, rektor på Löten- och Nybbleskolan i Flen.

– Eftersom Migrationsverket också ligger i Flen kommer det många nyanlända barn till våra skolor som endast stannar under en kortare tid innan de flyttar till andra kommuner. Detta ställer också särskilda krav på oss.

I år avsätts totalt en miljard kronor för men från och med år 2020 ska bidraget vara sex miljarder per år.

Då är det tänkt att budgeten för undervisning och elevhälsa för de kommuner som får de största bidragen ska öka med omkring 20 procent.

– Utan att veta vilka planer som finns för pengarna tänker jag spontant på att lärarnas kompetens bör förstärkas, möjligheterna att anställa behörig personal skulla kunna öka och det behövs en särskild satsning på våra fritidshem, säger han.

Kommunerna kan själva välja hur de vill satsa ”sina” pengar men resultatet kommer att följas upp av staten.