Elhojarna mot nya rekord

Textstorlek:

Försäljningen av elcyklar kommer att fördubblas i år, spår branschen. Samtidigt väntar 15 500 bidragsansökningar till elfordon på handläggning.

Enligt en Sifo-undersökning från banschföreningen Svensk Cykling kan 38 procent av svenskarna tänka sig att köpa en elcykel. Men alla är inte intresserade av att trampa elektriskt.

– För mig är cykling motion, så skulle jag skaffa elcykel skulle en stor del av tjusningen försvinna, säger Viktoria Larsson från Katrineholm.

Viktoria cyklar till jobbet i stort sett varje dag utom under vinterhalvåret. Hon har aldrig testat någon elcykel och känner heller inte någon som har en. Men hon poängterar att den elektriska cykeln ändå har många fördelar.

– Jag tycker elcykeln är ett jättebra alternativ för de som exempelvis inte kan trampa. Och så är det ett mycket mer miljövänligare än många andra färdsätt, säger Viktoria.

Anders Nilsson, som även han cyklar till jobbet varje dag när årstiden tillåter, är inne på samma spår. Cykeln är ett fantastiskt färdsätt.

– Jag cyklar både för hälsans och för miljöns skull. Ibland är det onödigt att ta bilen. Till jobbet har jag elva kilometer och det tar 35 minuter med cykeln vilket känns lagom.

Funderat på att skaffa elcykel?

– Nej, jag känner inte att jag är i något behov av det än.

Sedan den första februari har det varit möjligt att ansöka om bidrag till eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning.

Exakt hur många ansökningar som kommit in för just elcyklar och vad det totala beloppet uppgår till kan Naturvårdverket inte säga med hänvisning till en pågående utveckling av systemstödet. För tillfället kan inga ansökningarn behandlas, och utbetalningarna kommer att dröja till månadsskiftet april-maj.

– Men den absoluta lejonparten av ansökningarna gäller elcyklar, säger Hallqvist.

Bidraget är på 25 procent av priset på fordonet, dock maximalt 10 000 kronor och inköpet ska ha gjorts efter den 20 september 2017. Om alla 15 500 ansökningarna avser maxbeloppet innebär det att det totalt finns ansökningar för 155 miljoner kronor som väntar. För 2018 är 350 miljoner kronor avsatta för utbetalning av elfordonsbidrag och det betalas ut så länge det finns pengar kvar.

Samtidigt fortsätter elcykelförsäljningen upp. Enligt Svensk Cykling såldes 67 500 elcyklar mellan september 2016 och augusti 2017. Ett år innan var motsvarande siffra 45 000. Nu bedömer branschen att ökningen fortsätter och att det under innevarande period säljs mellan 120 000 och 150 000 elcyklar. Ett skäl till ökningen bedöms vara bidraget. Men det finns fler orsaker.

– Det är en ketchupeffekt på försäljningen, nu ser man sina kompisar och grannar ha en och då funderar man på att köpa en själv, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.