Demokrati på bordet

Mariann Meyer, Tobias Meyer och Leif Sundsvik är klara med årets program för Tankesmedjan och de hoppas att hela Sörmland är intresserade att delta i diskussionerna.

Textstorlek:

Hur står det egentligen till med demokratin? Har vi ett äkta folkstyre? Det är frågeställningar som satt fart på diskussionerna och lett till att Tankesmedjan i Stallarholmen har startat. Nu drar verksamheten igång på riktigt med sju kvällar då inbjudna inspiratörer ska vända och vrida på frågan tillsammans med publiken.

– Det är nu exakt etthundra år sedan allmän rösträtt infördes och vi har haft kommunalval i hundra år, kanske är det dags att vi funderar lite på hur det fungerar, säger Leif Sundsvik, en av initiativtagarna till Tankesmedjan.

Idén är att starta en slags diskussionsarena med ”Folkstyre” i fokus där man söker inspiration, nytänkande och goda exempel för framtidens lokala samhällen.

Den första diskussionen kommer att genomföras i slutet av april och då är det Ulla Herlitz, kulturgeograf och landsbygdsforskare, och Hans Arén som är landsbygdsforskare och arkitekt som inleder. Frågan de vill sätta fingret på är problematiken kring att när ett samhälle förändras måste formerna för ett samhällsstyre kanske också förändras.

– Lite förenklat handlar det om att när det har gått hundra år med dagens politiska system är det dags att aktualisera frågan om demokrati. När vi bildade dagens kommuner var det ju så många fler men från 70-talet och framåt har ju kommunsammanslagningar blivit allt vanligare och idag är vi knappt 300 kommuner med allt vad det medför, säger Leif.

Diskussionskvällarna kommer att ledas av Mariann Meyer som också är en av Tankesmedjans grundare.

– Vi har letat efter en form för hur vi ska göra men det viktiga är att vi börjar samtala och sätter igång. Vart det sedan leder ska bli spännande att se, säger hon, och fortsätter:

– Förhoppningen är att det här ska bli ett centrum för diskussioner om framtida samhällsbygge och vi hoppas att man vill komma hit från hela länet för att delta, det här handlar ju inte bara om Stallarholmen utan är övergripande.

Alla föreläsningar är gratis. För att klara det ekonomiskt har Tankesmedjan fått en del bidrag från företag och organisationer, resten är taget ur ”egen ficka”.