Björkviks egen torpdetektiv

Textstorlek:

– Det är som en deckarserie på Netflix.Jennika Smedberg beskriver sökandet efter försvunna torp med stor entusiasm och jämför det med ett kittlande detektivarbete. På mindre än ett år har hon och de andra torpletarna i Björkvik hittat runt 80 försvunna stugor.

Vi går över en gulnad betesmark på väg mot kvarlevorna av Åstugan, ett gammalt torp i Horsnäs man inte riktigt vet när det är uppfört.

Vad man däremot vet är att den sista ägaren lämnade huset 1914.

Än finns rester av tegel från skorstenen kvar, samt plåt som troligtvis kommer från torpets tak.

– En vanlig dag börjar med en kopp kaffe och att jag tittar på historiska kartor var torpet kan ha legat. Som tur är har jag bra lokalsinne så jag har lätt att översätta kartorna till verkligheten, säger Jennika.

Hon har letat torp sedan förra sommaren. Allt började när Jennikas make gick bort efter en lång tids sjukdom. Jennika, som alltid varit historieintresserad och nyfiken, behövde något att göra – både för att sysselsätta sig själv men också för att komma ut med hunden.

– Målet från början var att sätta gps-koordinater på alla de redan dokumenterade torpen, förklarar hon.

Det är med andra ord inte första gången någon inventerar de försvunna torpen i Björkvik.

Under 70-, 80- och 90-talen gjorde den lokala hembygdsföreningen en sammanställning vilket utmynnade i två böcker: ”Björkviks soldater och rotebönder från Indelningsverkets tid” samt ”Försvunna torp och gårdar i Björkvik”. Dessa skrifter utgår Jennika ifrån när hon letar torp.

Med rosa överstrykningspenna markerar hon i böckerna torpen hon hittar, sedan förs fynden in ett exceldokument inklusive namn, rote, koordinater, datum och noter.

Av de tidigare 147 dokumenterade torpen har Jennika och de andra torpletarna, än så länge satt gps-koordinater på ett 80-tal stugrester.

– Så jag bygger egentligen bara vidare på det arbete hembygdsföreningen gjorde för 30 år sedan. Det här är inventering 2.0 och ett sätt att bevara historien för framtiden, säger Jennika.

Men torpletarna har inte bara hittat redan dokumenterade torp – de har även gjort helt ”nya” fynd som inte hittats förut. Hur många stugor som finns där ute är oklart, och flera faktorer gör det svårt att bestämma hur många torp som egentligen funnits i Björkvik.

– Det var vanligt att stugor bytte namn, att man flyttade sitt torp till en bättre plats eller att stugan lämnades efter en kort tid och tilläts ruttna, säger Jennika.

Och visst händer det att hon går bet ibland.

– Bjärsätters hagstuga… Där har jag säkert varit en fem-sex gånger och letat.

På Facebook har gruppen ”Torpletare i Björkvik” sedan i augusti förra året vuxit till att omfatta närmare 180 medlemmar. Vissa bor inte ens på orten, men engagerar sig ändå. Många av medlemmarna är släktforskare, intresserade av soldattorp eller har egna minnen av torpen.

Vill man vara med och leta är det bara att gå med i facebookgruppen eller skicka ett mejl till Jennika. Alla som vill får vara med.

Är det spännande att leta torp?

Det är som en deckarserie på Netflix där man själv är huvudperson – det är jättespännande. Man får utlopp för sin nyfikenhet. Det är nästan barnsligt roligt.