Allt fler lantbrukare planerar slakten på nätet

Christin Larsson, köttbonde och styrelseledamot i LRF Sörmland. Foto: Privat

Textstorlek:

De senaste veckorna har flera medier rapporterat om långa slaktköer runt om i landet och foderbrist har nämnts som en av anledningarna. Men det finns fler orsaker till köbildningen menar Christin Larsson, köttbonde och styrelseledamot i LRF Sörmland. Exempelvis att lantbrukarna blivit bättre på att planera sin slakt.

– Vad jag har förstått är det allt fler som planeringsanmäler. Tidigare har många ringt när de vill att slakterierna ska hämta deras djur. Nu är det allt fler som lägger in sin anmälan i förväg för att försäkra sig om att deras djur blir slaktade i rätt tid, säger Christin Larsson.

Planeringsanmälningarna sköts via internet och är bara några få enkla klick bort. Lantbrukaren kan själv se den befintliga slaktkön och välja den lediga vecka som passar bäst för slakt.

Även för slakterierna finns det flera fördelar med att allt fler planerar i förväg.

– Att folk börjar planeringsanmäla i allt större utsträckning innebär att slakterierna kan planera försäljningen på ett annat sätt. Numera vet de vad de får in och kan ha en bättre framförhållning, säger Christin Larsson.

Hon sticker dock inte under stol med att anmälningsköerna för närvarande kan upplevas som långa. Den som vill anmäla djur för slakt får räkna med att titta långt fram i almanackan.

– Men hur lång kö det är skiljer sig mellan olika slakterier. Man kan inte generalisera – allt beror på vilka kategorier av djur som ska gå iväg, säger Larsson och framhåller att slakterierna verkar hålla sin planering.

– De ligger i god fas just nu. Slakterierna hämtar djuren på utsatt tid – kanske plus minus någon vecka vilket är normalt.

Måste man av någon anledning akutslakta något djur ska man inte tveka från att plocka upp telefonen, tycker Christin Larsson. Slakterierna kan oftast hjälpa till om kris uppstår. Det är väldigt sällan någon lämnas i sticket.

– Ring till slakten och kommunicera problemet. Även om planeringsanmälan ligger längre fram kan man lösa det mesta med kommunikation. Och är det fullt på ditt slakteri – ring till ett annat. Förhandlingsläget kan bli sämre men det viktigaste är att man inte låser sig, säger Larsson.

Färsk statistik från Jordbruksverket visar att produktionen av samtliga köttslag just nu ökar i Sverige. Samtidigt går köttkonsumtionen ned. Köttimporten backar också men exporten går framåt.

En annan tydlig trend är att vi svenskar i allt större utsträckning äter svenskt kött istället för utländskt. Framför allt är det svenskt gris- och nötkött som går framåt.

– Jag tror folk börjar få upp ögonen för att vi har en väldigt bra och ren produktion i Sverige. Vi använder så gott som minst antibiotika i världen i vår uppfödning och det beror på att vi har en djuranpassad produktionsform i Sverige. Jag tror också att allt fler konsumenter börjar inse att våra djur är viktiga för den biologiska mångfalden och det varierande landskapet, säger Christin Larsson.

Erik Inge