Yalla banar väg till arbetslivet

Textstorlek:

– Målet med det här projektet är att nysvenskar ska få möjlighet att starta eget företag och snabbare komma ut i arbete, säger Nanni Pilhjärta, SFI-lärare på Campus Oxelösund.
Idén är att nyanlända, i stället för att enbart sitta på skolbänken och lära nytt, ska få använda redan medhavda kunskaper, som till exempel bakning, städning och sömnad.

Över en kopp kaffe, i ett snövitt vinterlandskap, på Lida gård, mellan Nyköping och Bettna träffas tre engagerade kvinnor för att diskutera arbetsmarknad, utbildning, integration och kunskapsutveckling.

Det är Jacqueline Hellsten, ansvarig för Leader Sörmlandskusten, Nanni Pilhjärta som är lärare på Campus Oxelösund och Zakia Korou, nyanländ från Syrien som junst nu praktiserar inom livsmedelsbranschen.

– Vi är just nu igång med att starta ett kooperativ, inom Campus Oxelösund, där kvinnor ska få utveckla sin kompetens för att i förlängningen få möjlighet att kommersiallisera den, säger Nanni Pilhjärta.

På initiativ av Leader Sörmlandskusten, under ledning av Jacqueline Hellsten, har också en grupp nyligen varit i Rosengård i Malmö och studerat projektet Yalla Trappan.

Där har, främst kvinnor, framgångsrikt arbetat inom kunskapsområden där de är skickliga och därmed snabbare hamnat i arbete. Det handlar om allt från catering, städning till nystartade butiker.

– Det här är viktigt eftersom vi vet att det tar nära tio år innan nyanlända kvinnor hamnar i arbete, det tar tyvärr längre tid för kvinnor, säger Jacqueline.

– Men Yalla Trappan visar på ett tydligt sätt att det är fullt möjligt att skaffa goda förutsättningar för jobb och försörjning, även i så kallade problemområden.

Eftersom projektet med Yalla Trappan fallit väl ut har flera städer och områden, bland annat Rinkeby utanför Stockholm, tagit efter idén. Deras förhoppning är att även Oxelösund kommer att hänga på.

– Kanske, kanske, om vi har tur, är det ”våra” nyanlända kvinnor som får vara med och laga och servera maten när de blir EU-toppmöte i Oxelösund i maj. Det vet vi ännu inte men jag hoppas, säger Nanni Pilhjärta.

– Det önskar jag också, säger Zakia Korou, eftersom jag hoppas kunna få arbeta som kock längre fram. Kanske kan jag få finnas med på ett hörn här i så fall.