Vård på nätet får minimiavgift

Textstorlek:

Det blir en rekommendation att införa patientavgift för digital vård, beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dag.

– Rekommendationen gäller ett minimibelopp på 100 kronor för digital vård, men innan avgiften blir verklighet måste beslut fattas även på landstingsnivå att följa rekommendationen, säger Anders Henriksson (S), förste vice ordförande i SKL:s styrelse.

Det finns stora skillnader på patientavgifterna för primärvård i landets 21 län. Från 300 kronor i Jämtland Härjedalen till 0 kronor i Sörmland. Debatten om en vårdavgift även för digital vård har pågått det senaste året bland annat sedan vårdföretaget Doktor.se etablerade sig i just Sörmland. Företaget kunde då erbjuda sina kunder avgiftsfri vård samtidigt som deras hemlandsting fakturerades för vården.

”Vi ser positivt på förslaget. Vården är inte längre bunden till en specifik plats utan kan bedrivas på lika villkor för patienter i hela landet. Då är det naturligtvis positivt att landstingen i högre grad samverkar för att möjliggöra detta, skriver Livia Holm, Sverigechef på vårdföretaget Kry.

Anders Henriksson tror att dagens beslut kommer välkomnas både av landstingen och av vårdgivarna själva.

– I och med att de här tjänsterna blir nationella ställer det ju också krav på att vi nationellt måste komma överens om förutsättningarna. Vi är ju positiva till den digitala utvecklingen och ser den som ett viktigt komplement till annan vård, säger han.