Svårfångad social mal

Textstorlek:

I somras filmade SLU malarna i Båven med sonarkamera, pejlade dem med radiotelemetri och Sportfiskarna elfiskade, allt för att få reda på mer om den fridlysta fisken. Enligt rapporten, som nu presenterats, såg de flera grupper med vuxna malar, men ingen reproduktion eller några yngel.

– Det kan vara så att det var för kallt för att malen skulle lyckas med sin lek, eller så misslyckades vi att få det på bild, säger Helena Herngren på Länsstyrelsen Sörmland.

Malen är rödlistad och finns bara i tre sjösystem i Sverige. Länsstyrelsen Sörmland behöver få bättre kunskap om malen i Båven för att kunna göra åtgärder som gynnar fisken.

Tidigare har länstyrelsen fiskat mal med ryssjor men det har inte gett särskillt bra resultat.

– Vi behöver bättre metoder för att få reda på fakta om malens lekområden och reproduktion eftersom det är viktigt för fiskens fortlevnad, säger Helena Herngren.

Hon säger att den genetiska bredden på malarna i Båven inte verkar vara så stor.

SLU genomförde sina undersökningar i somras för att ta fram ny kunskap kring malens reproduktion i Båven. I vilka geografiska områden och naturtyper leker malen? Hur beter den sig innan, under och efter lek? Hur omfattande är yngelproduktionen?

2014 märktes sju malar med radiosändare. Sommarens undersökningar började med att de pejlade in de fisken med radiosändare och studerade deras rörelsemönster.

Malen höll sig ofta i gungflyområden. När SLU filmade med sonarkameran monterad på båten såg de som mest 22 malar i samma område. Majoriteten av malarna var lite över en meter stora. Vad det var för småfisk gick inte att se på grund av bildkvaliteten.

I samma undersökning testades båt-elfiske efter mal, vilket inte gick särskilt bra. Inte en enda mal fångades, men en del fisk av sammanlagt tio andra fiskarter.

– SLU har ansökt om projektmedel för att fortsätta studien och vi hoppas naturligtvis att det blir så. Vi behöver fylla igen kunskapsluckorna om mal.