Strategi från jord till mage

Textstorlek:

– Jag kanske har för stora förväntningar men jag hoppas verkligen på tillväxt i produktion, säger LRF:s ordförande i Sörmland, Margareta Malmqvist nu när arbetet med den regionala livsmedelsstrategin ska sätta igång.

I juni förra året antog riksdagen den nationella livsmedelsstrategin som talar om att hela livsmedelskedjan ska nyttjas fullt ut. Ökad och hållbar produktion av mat i Sverige kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt.

– Alla pålagor som läggs på oss kostar pengar. Nu hoppas jag det ska balanseras och sättas i relation till att vi ska producera. Med målsättningen om ökad och hållbar produktion av mat tror jag myndigheterna kan fokusera på produktion och tänka tillväxt, säger Margareta Malmqvist.

– Bara själva grejen att det är ett positivt tänk runt svensk livsmedelsproduktion gör stor skillnad, säger hon.

Flera andra län kom igång förra året med det regionala arbetet, men då var pengarna slut i Sörmland. Nu finns det två miljoner till strategiarbetet under 2018.

– Det kan vara bra att vi väntat, nu kan vi dra nytta av vad andra län har gjort, säger Margareta Malmqvist.

Hon får medhåll av Ulrika Lundberg, landsbygdsdirektör och chef för landsbygdsenheten på Länsstyrelsen som säger att projektgruppen kan inventera omkringliggande läns strategier.

– Länsstyrelsen har tidigare gjort en gap-analys för att jämföra den nuvarande livsmedelsproduktionen i Sörmland med det som konsumeras och som kanske skulle kunna produceras. Det finns många områden som är utvecklingsbara, säger Ulrika Lundberg.

Hon nämner bland annat att det är en relativt ensidig traditionell livsmedelsproduktion som skulle kunna förändras men framförallt handlar livsmedelsstrategin om att öka produktionen oavsett inriktning.

Andra viktiga områden är att öka exporten av sånt som inte används i Sverige, öka möjligheterna att äta lokalproducerad mat i Sörmland och ge bra möjligheter för företag att stärka utvecklingen genom utbildningar och workshops.

– Vi vet att det finns en del problematiska områden som vi vill förbättra för att underlätta för lantbrukarna.

Ulrika Lundberg nämner till exempel att, regler och villkor för livsmedelsproduktionen är viktiga att se över. Att se hur regler påverkar produktionen i praktiken och vilka konsekvenser och effekter de får är viktigt för att hitta bättre lösningar.

– Det finns ett stort engagemang och intresse för strategin, det känns bra.