Skarp övning i tunneln

Textstorlek:

– Tillsammans med räddningstjänsten, polisen, SJ och många fler har vi testat ett olycksscenario som handlar om att utrymma ett tåg i en helt rökfylld tunnel på nya dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad, säger Ulf Larsson, Trafikverket.

Det är Transportstyrelsen som kräver att samtliga nybyggda tunnlar ska olyckstestas i praktiken.

I Strängnäs passade man på under en vecka när sträckan Eskilstuna – Läggesta var avstängd för spårbygget.

Det blev dramatiskt. Hela tunneln rökfylldes och ett 40-tal chockade och skadade passagerare, spelade av medlemmar i Civilförsvarsförbundet, rusade ut ur tåget och sprang åt alla håll.

Många ”passagerare” var också så svårt skadade att de inte kunde ta sig ur tåget själva utan blev kvar i kupén, i väntan på hjälp.

Rökdykare fick gå in för att genomföra ett tufft ”träningspass” med hjälp av rökmaskiner. Ett verklighetstroget scenorio som skulle kunna inträffa vid en svår olycka.

– Det var intressant att se hur väl polisen, brandkåren och sjukvårdspersonalen samarbetade, säger Ulf Larsson, från Trafikverket i Eskilstuna, som projektledde övningen och som är delansvarig för hela dubbelspårsprojektet.

– Nu kommer alla berörda enheter att sammanställa sina erfarenheter från övningen och därefter gör vi en övergripande analys så vi kan se hur väl vi klarade av situationen.

Men Ulf Larsson säger att redan nu kan man dra slutsatsen att det har gått väldigt bra och att man kanske är så förberedda, som det bara går, om det värsta, som egentligen aldrig får hända, ändå skulle hända.

Nytt vid den här övningen var att man för första gången kunde testa en rökfläkt. Den tillhör räddningstjänsten i Strängnäs och ska bland annat användas vid olyckor i tunnlar.

Dessa blir ofta rökfyllda vilket försvårar räddningsarbetet. Den här gången tog det ,med fläktens hjälp, 30 minuter att tömma tunneln på rök.