Projekt om mussla prisas

Textstorlek:

Naturvårdsprojektet Målarmusslans återkomst som bland annat Sörmlands länsstyrelse deltagit i, har valts ut som ett av EU:s bästa Life-projekt och tävlar om att bli ”Best of the Best”. Den 23 maj blir det prisutdelningen i Bryssel.

– Det är jättekul att ”målarmusslan” uppmärksammas på Europanivå. Vi är så stolta och glada över det här projektet, säger Helena Herngren på Länstyrelsen Sörmland.

Projektet har förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen i flera svenska vattendrag. I Sörmland har det handlat om Vedaån, Vretaån och Svärtaån.

Sammanlagt 300 kilometer vattendrag har restaurerats mellan 2012 och 2016, med en budget på 50 miljoner kronor, varav hälften finansieras av EU.

Den tjockskaliga målarmusslan valdes ut som symbol för projektet, eftersom denna Sveriges mest hotade sötvattenmussla ställer mycket höga krav på sin vattenmiljö. Forskare har inom projektet för första gången någonsin odlat fram målarmusslan och återintroducerat den i svenska vattendrag.

Samtliga europeiska Life-projekt har utvärderats och Målarmusslans återkomst tillhör den exklusiva grupp som valts ut som ”Best projects”. Nu väntar ytterligare juryprövningar, innan beslut fattas 23 maj om vilka projekt som utses till ”Best of the Best”.