Landsbygdsskola räddas

Textstorlek:

När politikerna i Strängnäs fattade beslut i förra veckan om att fyra landsbygdsskolor och två högstadieskolor ska läggas ner låg redan en ansökan om friskola för en av dessa, Fogdö skola, inne. Ett förhandsbesked från Skolinspektionen visar att den kan vara igång till höstterminen 2019.

Förhandsbeskedet från Skolinspektionen, visar att ansökan uppfyller samtliga kriterier och att skolan, som då kommer att heta Vårfruberga friskola, kan vara startklar om drygt ett år.

Bakom ansökan står det nybildade företaget Vårfruberga utbildning AB.

– Just nu har jag barn som går i Fogdö skola men det här handlar om så mycket mer än skolan. Idrottsrörelsen, affärens överlevnad, ja, om hela bygdens vara eller inte vara. Försvinner skolan blir det bara en enda glesbygd kvar av Fogdö, säger Ola Larsson, förälder och ordförande i bolaget.

Vem som ska driva frågan är ännu inte klart, men samtal pågår med bland andra Europaskolan.

– Just nu ligger fokus på att se över vilka som kan vara aktuella men först måste vi ju få ett besked om att vi får starta friskola, säger Henrik Gustafsson, ledamot i interimstyrelsen för friskolan.

– Det här är besked som glädjer mig. Då kommer det i alla fall att finnas ett landsbygdsalternativ att välja på, säger oppositionsrådet Marianne Andersson (C) i Strängnäs.

– Men jag hade hellre sett att kommunen hade organiserat det här på ett annat sätt. Majoriteten lägger ner väl fungerande skolor vars elever presterar höga resultat och istället får vi en friskola till.

Hon syftar på att Strängnäs är en av de friskoletätaste kommunerna i Sverige med 40 procent av eleverna i friskola. Detta räknat innan Fogdö blir friskola.

– Jag tycker att det är bra med en variation av skolor. Men om kommunen hade haft kvar landsbygdsskolorna hade man kunnat utveckla och profilera dessa, till exempel som naturskolor, och bussa elever från stan dit.

– Då skulle man på ett mer effektivt kunna nyttja lokalerna som finns samtidigt som man spar pengar och det blir bättre för eleverna. Att bygga nya skolor centralt, som det i slutändan handlar om, kommer att kosta kommunen mycket pengar vilket är tokigt då vi vet hur dålig kommunens ekonomi är.

Skolinspektionen förväntas fatta slutgiltigt beslut i frågan om Fogdö skola i juni 2018.