Kan Wallström sitta kvar?

Textstorlek:

Det finns stora brister i hur UD lever upp till grundlagens krav på öppenhet, medger utrikesminister Margot Wallström (S). När detta skrivs är inte granskningen som hon tillsatte i december 2017 klar. Den 28 februari 2018 är slutdatum. Frågan är bara hur mycket allmänheten kommer att få veta. Att mörka tycks vara en paradgren hos UD.

År efter år har UD och regeringskansliet kritiserats av riksdagens konstitutionsutskott (KU) och justitieombudsmannen (JO) för att man inte följer offentlighetsprincipen. En KU-anmälan har dessutom gjorts av Moderaternas utrikespolitiske talesperson Jonas Jacobsson Gjörtler. Detta kallar utrikesministern för en politisk kampanj.

Moderaten vill att KU granskar UD:s och utrikesminister Margot Wallströms hantering av en tidigare utvärdering av regeringens kampanj för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd.

Utvärderingen presenterades som ett 13-sidigt dokument med slutsatser i mars 2017. Utredaren, en tidigare FN-ambassadör, uppgav att det material som han lämnade in var på 44 sidor, vilket UD först förnekade när riksdagens utrikesutskott och medier begärde ut materialet. Efter det har UD backat och sagt att sidorna, eller ”arbetsmaterialet” som man kallar det, nu finns.

Utrikesminister Margot Wallström (S) säger att det inte var med avsikt som utrikesdepartementet (UD) inte diarieförde dokument om regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd. ”Påståenden att UD skulle ha undanhållit information är felaktiga. Bristande diarieföring beror inte på avsikt, utan på att rutiner inte har följts. Offentlighetsprincipen gäller.” Så långt utrikesministern.

Varför följs inte rutinerna, undrar då vän av ordning. Och om offentlighetsprincipen gäller, varför tycks UD ha så svårt att tillämpa den? I samband med KU:s granskning har det till exempel upptäckts att UD ”slarvat bort” hundratals handlingar rörande Sveriges relationer till internationella organisationer.

Att en instans som UD inte skulle känna till vad som gäller rörande allmänna handlingar ter sig närmast absurt. Om det är så tyder det på grav inkompetens. En annan förklaring, tyvärr lika oacceptabel, är att UD medvetet försöker mörka och hindra att visst material når ut till allmänheten. Material som tillhör myndighetens uppdragsgivare: svenska folket.

I skrivande stund vet vi som sagt inte vad den av utrikesministern tillsatta granskningen kommer fram till. Men mot bakgrund av de turer som hittills präglat kampanjen kring Sveriges inval i FN:s säkerhetsråd vore det kanske inte helt fel av Margot Wallström att ta det fulla politiska ansvaret och lämna sin post.