Ger en falsk bild av landsbygden

Textstorlek:

– Politiker och makthavare får en bild av att landsbygden mest handlar om sport och blåljus.Den slutsatsen drar journaliststudenten Camilla Jara i uppsatsen ”Sverige – en brottsplats eller sportarena” efter att ha studerat storstadsmedias bevakning av landsbygden.

Camilla Jara har tillsammans med kurskamraten Lisa Johansson, vid Södertörns högskola, i en C-uppsats undersökt hur Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Expressen bevakar Sverige.

– Vi kom fram till att 84 procent av artiklarna om platser utanför Stockholmsregionen handlar om brott, olyckor eller sport, säger Camilla Jara.

– Bilden är tydlig och det ger verkligen ingen rättvisa åt landsbygden. Tyvärr är det den här bilden rikspolitiker och makthavare i Stockholm, som kanske inte satt sin fot utanför storstäderna, får med sig om landsbygden och då kan man ju räkna ut vilka konsekvenser det får.

En tidigare studie av enbart Dagens Nyheter, gjort av statsvetaren Madeleine Eriksson, visar att antalet artiklar som rör Sverige utanför Stockholmsområdet nästan halverats mellan 2004 och 2014.

Av artiklarna som publicerats handlade drygt hälften av nyheterna om olyckor och brott, kulturen syns något medan regional politik och landsbygdsfrågor knappast nämns.

Den slutsats hon drar är att ”Dagens Nyheter tillskrivs stor betydelse för landets politiska och ekonomiska elit då tidningens innehåll och spridning är viktig i produktionen av grunden för politiska och ekonomiska beslut”.

Det är alltså i princip samma slutsats som dras i de båda studierna. Men denna studie skriver dessutom i klartext att landsbygden betraktas som mer problematisk än staden. ”Den bild Dagens Nyheter ger är att landsbygden får förkroppsliga problem medan staden är en plats för modernitet och framtida investeringar”.

Camilla Jaras och Lisa Johanssons uppsats, som baserar sig på tidningarnas bevakning första halvåret 2017, bekräftar att bilden av Sverige, utanför Stockholm, är i princip densamma i alla fyra tidningar som studerats.

Fyra av tio nyheter handlar om brott, en dryg fjärdedel handlar om olyckor och sporten har knappt en femtedel. Tillsammans står dessa ämnen för 84 procent av allt som Stockholmsmedierna berättar om ”resten av landet”.

– Jag förstår ju varför det blir så här. Nyheter om sport och blåljus är billiga nyheter och går snabbt att göra. Det är bara att ringa befälhavare på polisen eller om det gäller sport skriva av ett pressmeddelande så är man klar. Det är så man behandlar landsbygdsfrågorna, säger Camilla Jara.

Nu kanske du lyfter landsbygdsfrågorna?

– Skulle inte tro det… men om så vore, gärna! Än har inga debattprogram eller morgonsoffor hört av sig. Men jag och Lisa är inbjudna för att diskutera detta på publicistklubben i Skåne, det får väl i alla fall ses som en liten, liten framgång.

I uppsatsen framkommer det också att för vissa delar av landet är situationen särskilt ”mörk”, och därifrån rapporteras det i princip bara om större brott. Dessa områden är bland andra Sörmland, Västmanland och Gävleborg. I uppsatsen pekar författarna också på problematiken i att nära hälften av alla i Sverige verksamma journalister bor i Stockholms län.