Torkstressade granar är känsliga

Erik Waltersson visar skillnaden i tillväxt mellan 2016 och torråret 2017. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Förra årets torka satte spår i granarnas tillväxttakt.
– Det kan skilja 25 procent på de senaste två årens tillväxt, säger Erik Waltersson på Mellanskog i Flen.

– Nu har grundvattnet fyllts på vilket naturligtvis är bra, men det behöver också regna på granarna för att de ska växa som de ska.
När granen inte får tillräckligt med vatten växer den långsammare och blir mer känslig för angrepp.
Forskare har i olika studier låtit granarna få mer, mindre eller inget regn över sig och har då konstaterat att det inte räcker med grundvatten. Granen kräver vatten ovanifrån för att ha en hög tillväxttakt.
– Granbarkborren trivs i värme och hämtar sin vätska från träden. Och när granen är lite svag av torka går det snabbare utför när barkborrens gångar sätter stopp på näringstillförseln, förklarar Erik Waltersson.
Han menar att förra årets torka kan vara en väckarklocka och en bra anledning att tänka till när man ska planera och plantera sin skog. När klimatförändringarna knackar på dörren kan det vara klokt att inte ha lagt alla ägg i samma korg.
– En torr sommar ger ingen anledning till panikåtgärder. Vi vet att det blir varmare, därremot är det osäkert hur det blir med nederbörden.
Enligt rapporten ”Framtidsklimat i Södermanlands län” av SMHI kan vi vänta oss tätare extremväder i form av torka och skyfall. Det blir längre höstar, tidigare vårar, kortare vinterperioden och längre sommar.
Det kan bli så att grundvattennivåerna höjs under vinterhalvåret. Då blir tillväxtsäsongen på mycket fuktiga marker kortare. Nederbörden kanske ökar men inte under sommaren. Samtidigt blir det varmare därför ökar risken för torka.
Det här klimatet kan ge ökad tillväxt, men samtidigt ökar riskerna till exempel för stormfällningar. Stressade granar faller lättare.
– Det finns flera anledningar att blanda gran och tall, osäkerheten runt det framtida klimatet är en av dem. Det är lite stormsäkrare med blandad skog.
Även tallen visar tecken på att förra årets torka har hämmat tillväxten, men inte lika mycket, enligt Erik Waltersson.
– Tallen är inte lika känslig för torka utan tål det bättre än många andra trädslag.
Karina Frölund