Säkerhet för patienten

Textstorlek:

Förra året gjorde Landstinget Sörmland 32 anmälningar om lex Maria till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Det handlar om allt från komplikationer och felaktigheter till fördröjningar och kommunikationsproblem.

32 anmälningar är ungefär vad landstinget Sörmland brukar anmäla när det gäller vårdskador eller händelser som hade kunnat ge en allvarlig vårdskada, det vill säga lex Maria. De senaste åren har landstinget Sörmland gjort mellan 30 och 45 anmälningar per år.

– Det är inte så att vi inte lär oss nåt, och därför gör ungefär samma fel år efter år. Vi jobbar oavbrutet med patientsäkerhet, säger Mikael Rolfs, chefsläkare och chef inom patientsäkerheten i Landstinget Sörmland.

Syftet med lex Maria är att lära sig av det som skett och förändra vården för att göra den säkrare och förstärka patientsäkerheten.

Sammanställningar från IVO visar att det anmäls fler lex Maria inom vissa områden som till exempel kirurgi och psykiatri.

Vissa händelser återkommer varje år. Mellan fem och tio självmord i Sörmland anmäls till IVO varje år. Dessutom anmäls ärenden som inte behöver gå fel, men där det finns risker.

– Att flytta ansvaret för patienten från landstinget till kommunen och vice versa är alltid ett riskmoment. Datasystemen är olika och vi får inte dela information med varandra, säger Mikael Rolfs.

Han säger att efter kritiken i Patientnämndens cancerrapport har Landstinget Sörmland genonfört tydligare riktlinjer för att och hur man ska utreda patienter med vaga symptom.

– Det förekommer fortfarande missar i kommunikationen om hur sjuk patienten är. Men sedan vi infört det standardiserade vårdförloppet har vi en större öppenhet och det är tydligare hur utredningen ska göras, säger Mikael Rolfs.

Enligt en rapport från IVO som granskat lex Maria i fyra län, inte Sörmland, genomför en majoritet av vårdgivarna de riskförebyggande åtgärder som de har redovisat i sina anmälningar.

– Alla anmälningar landstinget Sörmland har med sig en åtgärdsplan som vi inom patientsäkerheten följer upp. I regel har orsaken åtgärdats och ofta har det effekt. Många gånger handlar det om enkla rutiner som förbättras.