Mikrohyggen istället

Ove Salomonsson och hans fru ville inte att skogen skulle kalhuggas. Erik Waltersson från Mellanskog gjorde i stället 25 mikrohyggen. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

– Det ger lite pionjärkänsla, det är roligt, säger Erik Waltersson skogsinspektör på Mellanskog.
Den åtta hektar stora skogen har nu små hyggen inuti sig, ett alternativ till kalhygge och plockavverkning.

När det var dags att avverka Ove och Katrin Salomonssons skog vid Lilla Bronäs utanför Flen ville ingen av dem ha ett kalhygge på andra sidan våtmarken.
– Katrine sa ”över min döda kropp” och det var ju ganska tydligt, säger Ove och ler.
Han och frun är miljöintresserade. De har solceller på taket och gjort en våtmark för fåglarna.
– Det skulle se så tråkigt ut med ett kalhygge. Vi pratade om plockavverkning, men Erik ansåg inte det skulle fungera, säger Ove.
Erik säger att skogen är för jämngammal för att det skulle fungera att plocka ut träd.
– För att det ska vara en bra metod behöver träden vara i olika ålder. Om vi nu skulle glesa ut beståndet skulle inte skogen stå lika stadigt, säger han.
Därför föreslog han att de skulle göra 100 kvadratmeter stora hyggen utspridda i skogen. Om fem till tio år när träden växt upp i hyggena är det dags att göra nya mikrohyggen.
– Det är inte så ofta man får arbeta med skogen på det här viset. Det är väldigt intressant, säger Erik Waltersson.
Ove och Katrine var i första hand intresserade av att få vistas i en fin och trevlig skog.
– Nu ska träden fröså sig och vi hoppas att det blir en blandad skog med mer lövträd, säger Ove.
Erik menar att när det blir ljusare i skogen kommer också fler lövträd. Planen är att det ska växa gran, tall och björk.
– Ni kommer att få ett helt annat fågelliv här när skogen ändrar karaktär, säger Erik.
För Ove och Katrine är en fin skog viktigare än avkastningen. Att göra små hyggen är inte lika ekonomisk som att fälla allt på en gång.
– Det hade tagit mig tre timmar att snitsla in den här skogen för en slutavverkning. Nu tog det en hel dag att planera den, så avverkningskostnaden är högre, säger han.
Sisådär en tiondel av skogen är fälld i små hyggen. Enligt Erik är blåsten ett riskmoment.
– Jag har tagit hänsyn till vindriktningar och sparat tall i den östra kanten. När det blåser hårt är det i regel från väster.
Ove berättar att han hade ambition att hugga själv, men insåg snart att tiden inte räckte till.
– Men det känns bra med samarbete, att vi kan påverka och få den skog vi vill ha, säger han.
– Det räcker för mej att hugga till ved.
Kalhygge:
Slutavverkning är en åtgärd inom trakthyggesbruk som innebär att ett avgränsat skogsbestånd helt avverkas. Slutavverkning kan även avse samma sak som kalhygge eller föryngringsyta, det vill säga själva resultatet av åtgärden. Ett skogsområde där alla träd avverkats för att bereda plats för en ny trädgeneration.
Karina Frölund