Amnesti ger god effekt

Vapenamnestin omfattar även ammunition. Förra gången resulterade det i 36 ton inlämnad ammunition.
Textstorlek:

Även den här gången, som är den fjärde, lämnas mycket vapen in till polisen under den så kallade vapenamnestin.

Syftet är att minska antalet illegala vapen och skjutningar i samhället.

Årets vapenamnesti började gälla den 1 februari och pågår till sista april. Senaste amnestin, 2013, resulterade i att 15 000 vapen lämnades in.

Trycket på polisstationerna, där vapen fritt kan lämnas in är påtagligt. Hitills har drygt ett tusentals vapen, av skilda slag, inkommit.

Är ni, hittills nöjda med resultatet?

– Det är svårt att ha en förväntan när man inte har något att utgå ifrån, det handlar ju om illegala vapen och då vet vi egentligen inte hur många som finns i omlopp, säger Carolina Ekeus, vid polisen.

Under 2017 ägde 320 skjutningar rum i Sverige, där totalt 43 personer sköts ihjäl och 135 skadades. Det är anledningen till att regeringen vill genomföra en ny omgång med att samla in vapen som saknar licens eftersom det är den ökade tillgången på illegala vapen som pekas ut som en orsak till skjutningarna. Vid dessa skjutningar har det visat sig att flertalet vapen som används är olicensierade.

Tidigare insamlingar gjordes 1993, 2007 och 2013. Amnestin innebär, i år liksom tidigare år, att vem som helst kan lämna in oregistrerade vapen eller ammunition till vilken polisstation som helst utan att riskera straff eller komplicerade frågor. Av erfarenhet från tidigare amnestiomgångar, undanber sig dock polisen att man lämnar in licensierade vapen eftersom man inte har resurser att hantera dessa under amnestiperioden.

Amnestin omfattar, förutom vapen, även ammunition, pipor och ljuddämpare. Däremot omfattar den inte sprängmedel eller andra explosiva ämnen, och inte heller andra föremål som kan uppfattas som farliga, till exempel handgranater eller knivar.