Slut med rattsurfandet

Nu är det förbjudet att hålla mobiltelefonen i handen medan man kör. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

Sverige har fram tills nu varit det enda landet i EU som saknat ett förbud mot att använda mobiltelefon bakom ratten. Men från och med idag blir det ändring på det.

Med start, den 1 februari 2018, är det nämligen förbjudet att hålla i en mobiltelefon medan man kör bil.
– Vi tycker att den här lagen är jättebra. Man ska inte ha telefonen i handen när man kör. Jag kör själv väldigt mycket bil och ibland möter man rena skräckexempel – privatpersoner och yrkesförare som sitter med armbågarna på ratten och smsar. Det är otäckt, för det krävs inte mycket för att man ska komma över på fel sida, säger Eija Lauranen, ordförande för Motormännen i Katrineholm, Flen och Vingåker.
Motormännen som organisation har jobbat för en lagändring sedan 2009.
För fem år sedan, 2013, ändrades regelverket till ett slags halvförbud: ”vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet ” skrevs in i trafikförordningen.
Alldeles för luddigt formulerat enligt Motormännen som ansett att förändringen snarare inneburit en förvirring än ett förtydligande om vad som gäller.
Den nya formuleringen, som börjar gälla idag, lyder ”föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”.
– Det känns bra att de ändrar regelverktet. Sverige har ju hittills varit det enda landet inom EU som inte haft ett förbud, säger Eija Lauranen.
Men kommer ett förbud mot rattsurfande att ha någon effekt? Ja, i alla fall om man ska lita på studier från USA.
I Kalifornien har dödstalen halverats bland mobilrelaterade olyckor sedan lag mot handhållen mobilanvändning infördes 2008, enligt en studie från Berkeley University.
– Förhoppningsvis kommer den nya lagen få effekt även här. Men det beror också på om man kommer kunna få böter för att man sitter och sms:ar vid ratten, säger Eija Lauranen.
Förra året dog 254 personer på svenska vägar enligt statistik från Transportstyrelsen.
Erik Inge