Viltskador uppenbara

Vildsvin och olika typer av hjort är de djurslag som orsakar störst skador inom lantbruket och populationerna ökar stort i hela Sörmland. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

– Det största hotet mot livsmedelsproduktionen i länet är det ökade antalet vilda djur, främst vildsvin.
Orden kommer från Margareta Malmquist, ordförande i LRF Sörmland. Hon syftar på de skador viltet orsakar lantbruket.

Det var ett 50-tal markägare arrendatorer och jägare från hela länet som samlades i Malmköping i veckan för att diskutera viltets skadeverkningar och vad man skulle kunna göra åt det.
Margareta Malmquist menade att viltet ställer till med stora problem i länet:
– Tyvärr finns det ju många olika slags intressenter. Några tjänar pengar på viltet, andra har inkomstkällor långt utanför lantbruken och betraktar jakten och marken som nöje medan andra, främst arrendatorer och vissa markägare, har lantbruket som inkomst och de drabbas hårt av viltskador.
Diskussionen är långifrån ny utan har pågått under flera år. Skillnaden är dock att de flesta idag är överens om att vilttrycket är hårdare och kanske har nått gränsen för vad som är möjligt.
– Till och med Naturvårdsverket, som annars är de som kanske har värnat viltpopulationen hårdast, har nu satt upp kriterier för hur mycket som bör skjutas av för att nå vissa nivåer, säger Kristin Skeppsby, jurist på LRF Konsult och fortsätter:
– Naturvårdsverkets mål är att populationen av vildsvin måste reduceras.
Men att reducera en stam är inte enkelt. Naturvårdsverket har räknat ut att 70 – 80 procent av årsföryngringen, det vill säga alla vildsvin födda under året, måste skjutas av, för att en stam ska bibehållas på samma nivå. Ska den dessutom minska krävs än hårdare jakt.
– Just nu är skadorna på markerna i Sörmland så stora att det är det absolut största hotet mot livsmedelsproduktionen i länet, menade Margareta Malmquist.
– Tidigare har skadorna koncentrerats till vissa områden i länet men nu drabbas de flesta lantbrukare, oavsett var i Sörmland gården ligger.
Men det är inte bara lantbrukare som drabbas av ett hårdare vilttryck. Även trafikskadorna har ökat. I Sörmland sker i snitt åtta viltolyckor per dag. Flest olyckor sker i kollisioner med rådjur och viltsvin.
Detta är uppgifter som även Nationella Viltolycksrådet bekräftar på sin hemsida viltolycka.se. Där kan man läsa att 2013 inträffade det 2 447 viltolyckor i länet jämfört med 2017 då det inträffade 3 238 olyckor.
Viltolycksrådet i Södermanland presenterar också fem högrisksträckor där ett stort antal viltolyckor har inträffat och där man bör iakta extra försiktighet.
Det gäller Riksväg 52 mellan Nyköping och Vingåker, Riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping, Riksväg 55 mellan Malmköping och Katrineholm samt länsvägarna 214 och 900.
Lena Magnergård