Krig gick hårt åt vänsterhänta

Illustratören Jonathan Linder Bertell från Eskilstuna är nöjd med att vara vänsterhänt. Foto: Caroline Linnakallio
Textstorlek:

Förhistoriska krig skulle kunna vara orsaken till att fler skriver med höger än med vänster hand i dag. Vänsterhänta dog helt enkelt oftare i möten med fiender, enligt Matz Larsson, läkare och forskare vid Örebro universitet.

Varför nio av tio i dag är högerhänta är fortfarande en av vetenskapens olösta gåtor. Men enligt Matz Larsson är krigsteorin troligare än andra.
Hypotesen är inte ny och tar stöd i att en hand som greppar en kniv eller ett svärd indirekt påverkar hur mycket höger eller vänster bröstkorgshalva blottas.
Om anfallaren är vänsterhänt vrids alltså vänster bröstkorg och så även hjärtat närmare motståndaren. Och även om en skada med stickvapen i högra bröstkorgen kan ge allvarliga skador, är vänstersidan än med vital.
Tidigare studier har inte visat hur långt till vänster hjärtat oftast sitter. För att ta reda på detta gjorde Larsson en studie av 37 slumpmässigt utvalda män som genomgått datortomografi av thorax på Universitetssjukhuset i Örebro. I medeltal var hjärtat hos dessa till 73 procent beläget i den vänstra halvan av bröstkorgen.
”Utifrån volymberäkningen skulle risken för en hjärtskada vid spetsigt våld mot bröstkorgen vara tre gånger större för vänster jämfört med höger sida. Risken kan dock skilja mer, eftersom en stor del av hjärtat ligger helt nära den vänstra bröstkorgsväggen. Dessutom finns kroppens största kärl, aorta, i vänster bröstkorg” skriver Larsson.
Han lät även 19 specialistläkare skatta dödligheten av ett stick mot en slumpmässig punkt på den vänstra respektive högra thoraxhalvan. Av dessa uppgav 14 en högre dödlighet för vänster thorax medan de fem övriga uppgav att dödligheten var lika.
Slutsatsen efter de båda studierna är att resultaten indikerar en större sårbarhet för den vänstra kroppshalvan i strid. Studien är publicerad i tidskriften Journal of Cultural Cognitive Science.
Det kunde alltså varit ödesdigert att vara vänsterhänt under den förhistoriska tiden, enligt forskningen. Annan förskning har tittat på när man blir vänsterhänt, om det är vid en viss tidpunkt i fosterstadiet.
En del säger att vänsterhänta är smartare än andra, medan det för 60-70 år sedan kunde ses som en brist. Då kunde skolelever tvingas skriva med höger hand.
Den tiden är förhoppningsvis förbi. Jonathan Linder Bertell i Eskilstuna är illustratör som är glad att han sluppit bli slagen på fingrarna för att han tecknar och skriver med vänster hand.
– Jag har fått höra om andra som tvingats använda höger hand. Jag är tacksam att vara född i en tid när det finns större acceptans för individuella skillnader, säger han.
Jonathan berättar att en läkare sagt att han blev vänsterhänt på grund av att han hade navelsträngen om halsen och fick syrebrist.
– Men jag köpte aldrig den förklaringen.
Jonathan är nöjd med att vara vänsterhänt, det är något som andra människor lägger märke till, dessutom kan han ha nytta av det som illustratör, tror han.
– Jag är inte särskilt logisk, utan kreativ och känslostyrd. Jag tänker att det hänger ihop, vänsterhänta använder ju höger hjärnhalva mer.
Fakta: Vänstervridet
Ungefär 13 procent av jordens befolkning är vänsterhänt.
Vänsterhäntas dag firas den 13 augusti. Den instiftades i Storbritannien ”Left handers club” 1992, helt enkelt för att informera allmänheten om vänsterhäntas svårigheter i vardagen, där det mesta är gjort för högerhänta som saxar, datorer och köksredskap.
De flesta vänsterhänta ritar figurer som är vända åt höger.
Vänsterhänta vänjer sig fortare vid att se under vatten.
Vänsterhänta kommer fyra till fem månader senare i puberteten än högerhänta.
En av fyra Apollo-astronauter var vänsterhänta.
Stamning och dyslexi förekommer oftare bland vänsterhänta.
I Bibeln är de enda två namngivna vänsterhänta personerna, Ehud och Joab, mördare.
Fyra av fem av de första skaparna av Macintosh-datorn var vänsterhänta.
Många skådespelare, musiker och konstnärer är vänsterhänta: Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Pablo Picasso, Robert Redford, Bill Gates, Bill Clinton, Jimmy Connors, Julia Roberts, Robert De Niro, Bob Dylan och Paul McCartney.
Källa: National Geographic, lefthandersday.com, DN (TT)

TT/Karina Frölund