Att kunna skilja på mitt och ditt

Textstorlek:
Alltid när någon får inbrott, i huset, bilen eller blir rånad, reagerar vi alla med ryggraden och argt svär över att det ska vara så himla svårt att skilja på mitt och ditt. Sakers värde kontra kränktheten av den personliga integriteten är total.
Att äga och förvalta är en mänsklig rättighet. Liksom yttrandefriheten och religionsfriheten.
Därför förundras det mig stort när stat och intresseorganisationer ger sig på privata markägare och förhindrar dessa att bruka det som tidigare generationer skapat och förvaltat för sina efterkommande. Vi har en fantastisk förmån i Sverige som kallas Allemansrätten. Vi tar den för givet, promenerar på annans mark, plockar svamp, bär och finner en inre frid och djupandas den läkande luften som finns där.
Landsbygden anses vara stadsbons plats för rekreation. Helt okej. Något vi verkligen ska värna om. Men när den rätten missbrukas, när man använder sig av Allemansrätten för att bedriva kommersiell verksamhet som de facto sliter på de marker man inte har något förvaltande ansvar för, då är det inte ok längre.
Senast i raden av övergrepp är de avverkningsstopp som myndigheter och intresseorganisationer ägnar sig åt. En produktionsskog är precis som en åker, men med skillnaden att tillväxttiden är så många år att många människor hinner leva en mansålder innan det är dags för skörd. Det gör att man tror det vara en skog som alltid varit där och alltid ska fortsätta vara där. När det faktiskt är en varsamt omskött plantering av generationer skogsägare som skapat skogen med dess värden och läkande egenskaper.
Att äga innebär att ha ansvar, vårda och värna. Det ligger många års skötsel bakom den skog du vandrar i idag och plockar din svamp, dina bär och andas den friska luften. Det är en skogsägare som har planterat skogen, gallrat och hållit efter viltstammar för att den ska ge avkastning och inbringa medel för nästa generation ägare. Skogen är en gårds kapital, den man avverkar för att kunna återinvestera i produktionen, byggnader, kunna få loss kapital när så krävs samt en säkerhet om skörden slår fel. Det är mycket kapital uppbundet i en skog. Det är mycket investerat i en skog och det är ett risktagande – stormen Gudrun är ett exempel på när det slår riktigt fel.
Det står alla fritt att köpa sig skog och mark. Vill man värna skogen och bevara densamme står det var och en fritt att köpa sig skog och ta det ansvar det ägandet för med sig.
Men att hindra avverkning och påtvinga områdesskydd, utan att kompensera ägarna för detsamma, det är ren stöld och en grov kränkning av äganderätten.
Att det ska vara så svårt att skilja på mitt och ditt.
+ att vardagen återgår till det normala efter julledigheten
– att vardagen återgår till det normala efter julledigheten
Martina Hallström