I spåren av fiberdragningar i Sörmland

Skadade fornlämningar

Ett gravfält i Sköldinge med körskador efter fiberdragning. Maskinerna har blottat gravar och ruckat på stenar. Foto: Länsstyrelsen Sörmland
Textstorlek:

Entreprenörer har grävt i och kört över gravfält och boplatser från sten- och järnålder i samband med utbyggnaden av fiber i länet. I spåren följer många skadade fornlämningar.

Cecilia Grusmark, kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen berättar att de har fullt upp med att dokumentera skadorna.
– Vi har otroligt myckat att gå igenom. Hittills har vi cirka 40 fornlämningar som kan ha skadats i samband med utgrävningarna, säger hon.
Länsstyrelsen har fått tips om skador och en del företag har själva hört av sig. Hittills har länsstyrelsen tittat på 25 fornlämningar. Av dem har de beslutat gå vidare med åtalsanmälan för 15.
– En del är mer skadade än andra. På två gravfält har entreprenörerna schaktat och dragit ledning tvärs igenom.
Många boplatser från stenåldern sträcker sig över en stor yta och kan vara svåra att upptäcka för den som saknar kunskap, medan till exempel ett gravfält från järnåldern kan vara lättare att känna igen.
– Men det har ingen betydelse. Någonstans i organisationen måste någon ta reda på vilka lagar som gäller i Sverige. Den som gräver och schaktar i marken måste ha koll på vad som finns i marken, säger Cecilia Grusmark
I Sörmland finns över 21 000 fornlämningar registrerade i det nationella registret för fornminnesinformation, FMIS.
– Även skogsbruket skadar fornlämningar, men det här är av en omfattning vi inte träffat på förut.
Riksantikvarieämbetet ansvarar också för att relevant fornminnesinformation förs över till Lantmäteriets fastighetsregister samt till de databaser som hanterar landskapsinformation.
– Det finns information klickbar på nätet och vi samråder dessutom med företag om var de ska gräva, men de har inte uppmärksammat informationen, säger Cecilia Grusmark.
Den första skadade fornlämningen upptäcktes av en slump när länsstyrelsen gjorde en kontroll av något annat söder om Sparreholm.
Länsstyrelsen anmälde misstanke om forminnesbrott, brott mot kulturmiljölagen.
I anmälan står att länsstyrelsen talat om för företaget att schaktet ska flyttas så att inte fornlämningen berörs, eller att schaktningen kan utföras parallellt med att en arkeolog övervakar schaktningen.
– Det är olika företag i toppen, sedan kan det handla om underleverantörer i fyra led. Jag vill inte föregå polisens arbete om vem som är ansvarig för skadorna, säger Cecilia Grusmark.
Majoriteten av de skadade fornlämningarna finns i Katrineholm och Flen. Längs väg 56 vid Julita finns fem områden med skador på stenåldersboplatser.
– Kulturarvspolisen har rekomenderat oss att klumpa ihop skadorna i områden när vi åtalsanmäler. Vi ska försöka bli klara med Julitaområdet och skicka in det till polisen före jul, säger hon.
Karina Frölund